1. Deciziile se vor lua în mod transparent iar cetățenii vor putea verifica activitatea Primăriei

De ce?

Cetățenii trebuie să poată verifica activitatea Primăriei. În momentul actual transparența decizională, în ceea ce privește modul în care se desfășoară activitatea primarului sau a personalului din subordinea sa, este inexistentă. Nu sunt puse la dispoziția publicului, în timp util, pe site sau prin alte mijloace, aspectele care urmează a fi dezbătute în Consiliul Local.

Capacitatea cetățenilor de a urmări modul în care se iau deciziile și de a verifica activitatea celor cărora le acordă votul este esențială pentru a îmbunătăți continuu administrata publică și pentru a crește încrederea publicului în buna-credință a decidenților.

Cum?

  1. Vom realiza un audit economico-financiar și de evaluare a resurselor umane ale Primăriei și ale instituțiilor subordonate;
  2. Vom organiza eficient activitatea direcției responsabile de punerea la dispoziție a informațiilor de interes public și vom modifica regulamentul de organizare și funcționare a acestui departament în vederea stabilirii unor sancțiuni clare și concrete pentru funcționarii care nu respectă termenele impuse de Legea nr. 544/2001;
  3. Vom transforma site-ul Primăriei Sectorului 5 într-un “one-stop-shop” (ghișeul unic) în care cetățenii interesați pot găsi toate informațiile relevante pentru înțelegerea modului în care funcționează administrația publică în Sectorul 5;
  4. Vom înființa un Tel Verde Non-Stop pus la dispoziția cetățenilor Sectorului 5 în vederea sesizărilor referitoare la nereguli în activitatea Primăriei Sectorului 5;
  5. Calendarul primarului va fi întotdeauna accesibil online tuturor astfel încât orice locuitor al sectorului să înțeleagă care sunt prioritățile la care se lucrează în mod activ;
  6. Toate întâlnirile primarului și cele ale consiliului în care se discută proiecte de hotărâri și măsuri vor fi transmise live prin video pe site-ul primăriei și pe pagina de FB a primăriei;
  7. Toate informațiile de interes public, contractele și anexele acestora se vor publica într-un format standard accesibil și ușor de prelucrat și integrat din punct de vedere tehnic;
  8. Vom dezvolta o aplicație IT interactivă pentru relația cetățenilor în timp real cu Primăria Sectorului 5, prin care pot fi semnalate direct pe hartă problemele cu care ne confruntăm în sector, structurată pe capitole esențiale: poliție locală, salubritate, școli și grădinițe, anvelopare, corupție etc; aplicația va funcționa pe PC, tabletă și telefon, iar utilizatorul va putea anexa fotografii și va primi răspuns pentru/ după rezolvarea problemei semnalate; informațiile introduse de utilizator vor fi transmise în timp real și adresate în mod automat către compartimentul de specialitate din Primărie cu atribuții în domeniul de referință.

2. Cetățenii vor fi consultați

De ce?
O dată la patru ani, votanților Sectorului 5 li se cere să aleagă pe cei care vor lua decizii importante privind viața în oraș. Dar niciodată în decursul celor patru ani locuitorii nu au în mod real posibilitatea de a participa efectiv la aceste decizii.
Administrația publică trebuie să aibă în centrul preocupărilor sale cetățeanul și nevoile acestuia, pentru a-i crea un mediu de viață sănătos și demn în care să se poată dezvolta atât la nivel personal și familial, cât și la nivel profesional. Pentru că o primărie și un consiliu local nu pot exista în lipsa cetățeanului, actualul dezinteres al aleșilor și funcționarilor publici locali în a asculta cetățeanul trebuie să fie înlocuit printr-un mod de lucru în care cetățeanul își va putea pune amprenta în mod direct asupra modului în care funcționează administrația publica în Sectorul 5.

Cum?
• Vom înființa în cadrul Primăriei un departament care va analiza ideile și propunerile primite; acest department va selecta ideile care merită a fi transformate în proiecte: proiectele propuse de cetățeni vor fi prezentate și pe site-ul primăriei, iar locuitorii sectorului 5 vor putea vota online cele mai valoroase proiecte pe care doresc ca Primăria Sectorului 5 să le implementeze;
• Proiectele cu impact bugetar semnificativ și cele cu impact direct asupra vieții locuitorilor vor fi lansate în dezbatere publica, punând toate informațiile relevante la dispoziția celor interesați (persoane fizice, ONG-uri, agenți economici) cu suficient timp înainte;
• Fiecare cetățean va putea propune proiecte de dezvoltare a orașului, va avea posibilitatea de a vota prioritizarea altor propuneri;
• Site-ului Primăriei va fi adaptat astfel încât cetățenii interesați să poată aduce amendamente la proiectele de hotărâri aflate în dezbatere publică;
• Va fi publicat și respectat în mod real un program de consultări regulate pe teren cu locuitorii sectorului;
• Vom introduce instrumente moderne de captare a ideilor și dorinței de implicare: competiții de proiecte; evenimente de tip hackathon pentru găsirea de soluții; crowdfunding pentru a încuraja propuneri calitative și implicarea civică, primăria investind dublul sumei donate de cetățeni pentru proiectele propuse.

3. Administrăm eficient, prin eliminarea birocrației inutile și constituirea ghișeului digital

De ce?
Administrația Sectorului 5 este dependentă de hârtie și „dosar cu șină”. Pentru a rezolva o problemă oricât de mică, cetățeanul este obligat să-și ia zile de concediu, să fugă după hârtii și avize, să stea la coadă la nenumărate ghișee.
Noile tehnologii digitale de comunicare sporesc considerabil capacitatea indivizilor de a se exprima în spațiul public și implicit în relația cu autoritățile publice. Soluțiile pe care le vom implementa vor permite cetățenilor să evite drumurile lungi și statul la cozi. Interacțiunea cu instituțiile publice din sectorul nostru trebuie să fie plăcută, să economisească timpul și energia cetățenilor. Beneficiile implică inclusiv diminuarea traficului și mai mult timp liber pentru cetățeni.

Cum?
• Vom digitaliza profund serviciile publice oferite populației de către de municipalitate, prin realizarea unei platforme de autentificare unică și de identitate digitală care să permită realizarea de tranzacții, certificarea identității, transmiterea de documente semnate digital etc.;
• Vom introduce principiul că transmiterea documentelor trebuie să se facă în marea majoritate pe e-mail, în dublu sens (de la cetățean la instituții și invers), transmiterea pe suport hârtie rămânând posibilă totuși ca un sprijin pentru cei mai puțin familiarizați cu calculatorul;
• Vom realiza un sistem de gestionare a informațiilor esențiale din documentele deja depuse de cetățeni, astfel încât solicitarea acestora încă o dată, pentru operațiuni noi, să nu mai fie necesară; acest sistem, elaborat inclusiv cu eliminarea necesității documentelor absolut inutile, va conduce și către reducerea timpului de așteptare pentru eliberarea actelor administrative;
• Vom introduce folosirea de chatbots (roboți inteligenți) care să interacționeze cu cetățeanul și să îl ajute folosind tehnologia căutării vocale și inteligența artificială;
• Vom realiza un sistem de programări online direct pe site-ul primăriei, dar vom menține și programarea telefonică, asistată de un operator, astfel încât cetățenii să beneficieze de o interacțiune prietenoasă cu funcționarii publici;
• Vom face un program de educare digitală continuă a angajaților primăriei și de îmbunătățire constantă a experienței pe care aceștia o au în folosirea uneltelor digitale prin care pot veni în ajutorul cetățenilor.

4. Administrăm eficient folosind instrumente digitale

De ce?
Este important să structurăm și să simplificăm mijloacele de comunicare instituțională pentru a putea folosi eficient și în folosul cetățenilor oportunitățile pe care tehnologiile moderne le oferă. Guvernarea digitală aduce o serie de beneficii: reducerea costurilor administrației, creștere economică, creșterea productivității muncii, scăderea evaziunii fiscale prin creșterea ponderii plăților electronice.
Deși România a definit, încă din 2014, o strategie națională privind digitalizarea, cele mai multe dintre măsurile asumate nu au fost demarate, restul fiind într-o fază incipientă de implementare. La nivelul Sectorului 5, provocarea este și mai mare, administrația locală fiind în situația în care nu răspunde, prin mijloace electronice, nici măcar nevoilor minime de informare ale cetățenilor săi.

Cum?
• Vom crea un spațiu virtual de lucru colaborativ pentru angajații din administrația publică locală, pentru partajarea resurselor virtuale și pentru eliminarea dublării de activități și documente;
• Direcțiile din aparatul administrativ al primăriei vor fi interconectate IT, în special în ceea ce privește bazele de date și fluxurile de documente;
• Vom crea mijloacele astfel încât încasările și plățile în relația cu cetățeanul să se facă predominant electronic (prin card bancar sau prin cont bancar);
• Integritatea și siguranța datelor cu caracter personal vor fi auditate extern periodic și testate cu echipe tehnice specializate;
• Primăria va avea o strategie integrată de marketing digital cu costuri cât mai reduse, strict pentru informare de interes public, consultare și dialog cu cetățenii.

5. Susținem alfabetizarea digitală și incluziunea socială

De ce?
Utilizare instrumentelor digitale reprezintă noua provocare în materie de comunicare și are efecte transformative puternice asupra locurilor de muncă și asupra celorlalte aspecte ale vieții omului de rând. O strategie digitală a unei primării nu poate porni decât de la cetățeni, de la nevoile lor și de la modul în care aceștia pot să interacționeze cu tehnologia.
Tehnologia poate fi în beneficiul tuturor, dar poate deveni și o barieră pentru cei mai vulnerabili. Sărăcia este o realitate dură ce impactează o mare parte dintre copiii și adulții din Sectorul 5. Acest lucru nu trebuie să le îngrădească posibilitățile de a se educa, de a comunica sau de a-și face o viață mai bună.

Cum?
• Vom susține financiar cursurile de educație digitală pentru elevi, pentru accesul la software si hardware modern;
• Vom organiza cursuri de educație digitală prin intermediul unor voluntari, în spații deținute de instituțiile publice locale și în școli, destinate în special persoanelor cu deficiențe și persoanelor vârstnice.
• Vom introduce ghizi digitali în centrele de relații cu publicul ale primăriei, redefinite astfel încât să funcționeze ca one-stop-shop (ghișeul unic). Ghizii digitali vor sta la dispoziția celor care vor să învețe cum pot folosi beneficiile tehnologiilor digitale puse la dispoziție de primărie.
• Vom oferi acoperire Wi-Fi gratuită în parcuri, semnalizată corespunzător.
• Vom pune la dispoziție ghiduri video ușor de înțeles pentru funcționalitățile disponibile pe toate site-urile și aplicațiile primăriei.

6. Protejăm în mod real drepturile copiilor defavorizați

De ce?
Legislația privind protecția și promovarea drepturilor copilului are în centrul său interesul superior al copilului, care impune respectarea dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socio-afectiv și la viaţă de familie.
În acest moment copiii instituționalizați în centre de tip rezidențial sunt lipsiți de suport real psihologic, afectiv și educațional. Copiii instituționalizați sunt marginalizați, discriminați și sunt supuși acțiunilor de tip bullying. Această realitate face ca dezvoltarea lor emoțională și afectivă să aibă de suferit.

Cum?
• Vom sprijini inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale pentru a implementa un sistem generalizat de after-school cu personal instruit, dedicat copiilor instituționalizați și a celor care provin din familii sărace;
• Vom crea un cadru de organizare a unor întâlniri lunare cu psihologi specializați în psihologia copilului și a traumelor specifice copiilor instituționalizați;
• Vom susține un program de îndrumare diferențiată, în funcție de aptitudinile fiecărui copil instituționalizat, către meserii sau domenii profesionale diferite;
• Vom implementa proiectul ”prima cameră, primul laptop” creat în 2016, pentru asigurarea unei garsoniere și a unui laptop fiecărui tânăr care iese din sistemul de protecție, cu chirie subvenționată integral până la găsirea unui loc de muncă și parțial până la încheierea primului an;
• Vom susține activitățile organizațiilor non-profit și mecanismele voluntare de sprijin a copiilor defavorizați.

7. Susținem politici pentru reabilitarea persoanelor dependente de droguri și/sau alcool

De ce?
Conform Agenției Naționale Antidrog, în București trăiau în 2018 peste 10 mii de consumatori de droguri injectabile. Dincolo de pericolul imediat pentru viața consumatorilor, reprezentat de substanțe de proveniență și concentrație necunoscute, avem de-a face cu un întreg spectru de probleme de sănătate, cele mai frecvente fiind contractarea și transmiterea de infecții și problemele de sănătate mintală. Un consumator de droguri ajunge de multe ori să fie bolnav în același timp de hepatită, tuberculoză și HIV.
Categoriile sociale cele mai vulnerabile la consumul de droguri sunt concentrate în zonele limitrofe ale orașului, iar Sectorul 5 are de prea un lung istoric în ceea ce privește problema abuzurilor de substanțe interzise. Implementarea la scară largă a programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (harm reduction) este primul pas pentru reintegrarea persoanelor cu probleme de acest fel în comunitate.
Alcoolismul are nenumărate efecte atât asupra persoanei in cauza cat si asupra celor din jur, si vorbim de efecte ce tin de sfera psihologica dar si de efecte fizice.

Cum?
• Vom finanța intervențiile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile, în special a programelor de distribuire de seringi și recuperare a deșeurilor medicale cu potențial contagios;
• Vom crea posibilitatea de conectare a consumatorilor de droguri aflați în condiții de precaritate extremă la servicii medicale și sociale specializate și vom promova implicarea directă a consumatorilor de droguri în intervențiile care îi privesc, atât în ceea ce privește planificarea cât și derularea lor.;
• Vom dezvolta colaborarea cu organizații neguvernamentale cu experiență demonstrată în derularea programelor de reducere a riscurilor și de reintegrare socio-profesională a celor dependenți;
• Vom crește gradul de profesionalism al Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoanele Aflate în Situații de Risc din cadrul DGASPC Sector 5, prin accesarea de programe de formare în harm reduction;
• Pe principiul “Sprijin, nu pedepse”, vom contribui la crearea unui mediu social și sanitar mai sigur pentru locuitori, printr-un set de măsuri orientate către adresarea cauzelor profunde ale consumului de droguri: lipsa de alternative sociale, stigma și izolarea socială care conduc la comportamente periculoase atât pentru consumatorii de droguri cât și pentru cei din jurul lor.

8. Majorăm ajutoarele pentru categoriile sociale care au cu adevărat nevoie

De ce?
Acordarea unor sume de bani cu titlu de ajutor pentru categoriile sociale defavorizate reprezintă una dintre formele prin care administrația publică locală își îndeplinește funcția de protecție și dreptate socială.
În acest moment ajutoarele sociale sunt oferite în stil populist și politicianist. Primăria Sectorului 5 acordă diverse tipuri de vouchere, cadouri, sume de bani cu unicul scop de a crește popularitatea și imaginea primarului în funcție. Rezultatul acestor campanii de ajutoare sociale nu este unul palpabil și cuantificabil, pentru că actuala administrație a sectorului nostru nu și-a dorit în niciun moment să ajute în mod real categoriile defavorizate, ci a încercat să îi țină captivi, în scop electoral.

Cum?
• Vom procesa cu urgență cererile pentru ajutoarele sociale;
• Vom acorda sume diferențiate cu titlu de ajutor social, în funcție de nevoile concrete ale fiecărui solicitant;
• Vom crea o legătură între sumele acordate cu titlu de ajutor și obligații concrete ale beneficiarilor de a urma cursuri de recalificare profesională;
• Vom pregăti și vom pune la dispoziție locuri de munca în cadrul UAT Sector 5 destinate persoanelor defavorizate;
• Vom acorda gratuit consultanță psihologică persoanelor defavorizate, astfel încât acestea să redevină persoane de bază în comunitățile din care provin;
• Vom acorda sprijin pentru educația copiilor și prevenirea abandonului școlar familiilor monoparentale cu posibilități financiare reduse;
• Vom pune la dispoziția victimelor traficului de ființe umane consiliere psihologică și sprijin pentru reintegrare socială.

9. Protejăm și suntem atenți cu cei vârstnici, sprijinim persoanele cu dizabilități

De ce?
Avem datoria morală de a recunoaște și de a sprijini contribuția vârstnicilor în societate. Respectul pentru cei care au muncit și au construit cadrul social și economic, în care generațiile tinere își pot valorifica potențialul, presupune un oraș prietenos cu vârstnicii, un oraș care nu se grăbește, la semafor, la coadă la supermarket sau la ghișeu.
Una dintre cele mai mari provocări societale la nivel european, nu doar la nivel național, o reprezintă îmbătrânirea populației. Acest lucru generează o reală complexitate a dinamicii sociale, economice și de politici publice cărora trebuie să îi răspundem. Credem că e necesar să gândim măsuri care să genereze oportunități pentru cei vârstnici, atât pentru o bună incluziune socială a acestora, cât și pentru oferirea de oportunități de achiziție de noi competențe.
Componenta socială a administrației publice locale se va adresa inclusiv persoanelor cu dizabilități astfel încât toți cetățenii sectorului nostru să își poată trăi viața în mod plăcut, să poată munci atunci când acest lucru este posibil și să se poată deplasa.

Cum?
• Vom asigura gratuitate sau reduceri pentru acces la cultură, manifestări sportive sau alte forme de petrecere a timpului liber finanțate din bugetul local;
• Vom finanța tehnologia potrivită pentru butoane de panică, pentru fiecare vârstnic singur;
• Vom realiza un program de granturi pentru finanțarea proiectelor asociațiilor nonguvernamentale dedicate persoanelor vârstnice
• Vom introduce un program de sprijin pentru recalificarea forței de muncă, astfel încât segmentul de populație îmbătrânită, care practică activități cu risc de dispariție, să poată dezvolta noi competențe care să le asigure rămânerea în câmpul muncii.
• Vom forma un corp de seniori experți care vor contribui la îmbunătățirea activităților din școli: școală după școală, cabinet medicale școlare, școala părinților;
• Vom asigura accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile publice, îmbunătățirea infrastructurii existente, sub aspectul accesibilității;
• Vom derula în permanență activități de evaluare și orientare profesională, în funcție de abilitățile fiecărei persoane.

10. Punem la dispoziție locuințe sociale persoanelor care au cu adevărat nevoie

De ce?
Conform Legii Locuinței nr. 114/1996, cât și a H.C.L Sector 5 nr. 49/19.03.2004, vor avea acces la o locuință din fondul locativ de stat în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar, pe total economie.
Persoanele care pot beneficia de o locuință din fondul locativ al Primăriei Sectorului 5 trebuie să aibă domiciliul stabil pe raza sectorului 5, iar cererile și actele justificative necesare se vor depune la Registratura Primăriei Sectorului 5.

Cum?
• Vom efectua și publica recensământul locuințelor sociale, stadiul ocupării și criteriile de alocare a acestora;
• Vom mări stocul de locuințe în regim de urgență, cu ajutorul Primăriei Generale;
• Vom crea o procedură administrativă rapidă pentru punerea la dispoziție a locuințelor sociale și vom întări colaborarea dintre Poliția Locală și direcția însărcinată cu administrarea fondului locativ;
• Vom condiționa menținerea acordării locuinței sociale de calitatea de salariat, respectiv de prestarea unor ore de muncă în folosul comunității;
• Vom asigura existența unor locuințe în care să poată fi cazate de urgență și temporar acele persoane care au rămas fără spațiu locativ iar aceste categorii de locuințe vor servi și drept adăposturi de urgență și centre destinate familiilor monoparentale aflate în dificultate.

11. Protejăm victimele violenței domestice

De ce?
Violența domestică este o problemă majoră. în România, 30% dintre femei spun că au fost afectate de violență fizică sau sexuală la un moment dat în viață – acestea fiind doar cazurile raportate.
În 2018, Nicoleta Botan a fost ucisă de soț în Sectorul 2 din București, chiar în grădinița pe care o înființare. 48 de femei au murit din cauza violenței domestice în 2018, în România.
Centrele de asistență sunt insuficiente, iar centrele de urgență sunt inexistente — după ce în 2019 Primăria a sistat finanțarea pentru Casa Invicta. În continuare, presiunea cade pe victime. De multe ori, chiar și vina le este atribuită deși victimele nu pot fi blamate și nu există scuze pentru agresori.

Cum?
• Vom face un recensământ al centrelor de adăpost și asistență administrate de Primăria Sectorului 5 și o evaluare a gradului de pregătire a personalului acestora;
• În colaborare cu Primăria Generală, vom deschide noi centre de adăpost și asistență, în regim nerezidențial și de urgență, pentru victimele violenței domestice și pentru minorii agresați sau aflați în pericol, cărora nu li se va asigura doar un adăpost, ci și consiliere de specialitate și monitorizarea situației familiale
• Vom sprijini rețelele gestionate de ONG-uri pentru ajutorarea victimelor violenței domestice și a programele de sprijin a independenței acestora;
• Vom derula campanii de conștientizare privind hărțuirea, ce pot face victimele și care sunt formele de sancționare;
• Vom reface fluxul de informații rapid între Ambulanță, DGASPC, MAI, unități de învățământ, pentru a preveni violența asupra persoanelor fără adăpost, a sprijini reintegrarea lor și a avea alerte în timp util privind acest risc de excluziune socială.

12. Construim comunitatea și creștem reziliența în caz de catastrofe

De ce?
Sectorul 5 suferă, ca orice sector al Bucureștiului, de neajunsul de a fi fost construit pe baza conceptului “cartierelor – dormitor”. Avem un centru vibrant, în care se desfășoară cele mai multe dintre activitățile culturale și educative, însă cele mai multe dintre cartierele din afara inelului median și în care locuiește peste 80% din populație sunt văduvite de astfel de oportunități. Mai mult, dezvoltarea pe verticală a orașului, în blocuri de înălțime mare, face ca sentimentul de apartenență la comunitate să nu fie dezvoltat.
Avem o populație tânără activă care, deși locuiește cu chirie și lucrează în București, nu deține mutație sau buletin de București, ceea ce duce la senzația unui provizorat permanent, implicit la lipsa de interes și implicare în viața cartierului și a orașului. Această stare de fapt trebuie să înceteze și este datoria administrației publice să se implice pentru a găsi soluțiile necesare.

Cum?
• Vom găsi soluții digitale pentru ca toți locuitorii Sectorului 5 fără adresa pe buletin în București să își poată rezolva eficient problemele legate de acte, de sănătate, de acces la servicii publice și mobilitate;
• Vom oferi gratuit spații din cadrul instituțiilor administrate de primărie pentru cursuri gratuite organizate de asociații – cursuri de prim ajutor, educarea părinților pentru creșterea copilului, educație civică, gândire critică, identificarea dezinformării și știrilor false, siguranța datelor personale, pentru caz de calamitate etc;
• Vom crea sisteme de educare a populației prin mijloace digitale (traininguri online, checklist-uri pentru situații grave);
• Vom realiza aplicații care să permită acțiunea descentralizată în situații în care este posibil ca autoritățile locale și naționale să fie depășite (recrutarea de voluntari, localizarea acestora, comunicare multidirecțională, raportare de cazuri limită etc);
• Implementarea de programe și dezvoltarea de aplicații pentru coeziunea comunității: voluntari care doresc să-și ajute vecinii în vârstă sau cei cu dizabilități; aplicație prin care micile companii să-și facă cunoscută prezența; aplicație care să permită acțiunea comună a vecinilor în raport cu autoritățile locale (petiții pentru îmbunătățirea condițiilor din cartier, modificări aduse orarului STB, bugetare participativă); aplicație care să le permită să se grupeze pentru anumite acțiuni sportive (ex: alergări în parc) etc;

13. Luptăm împotriva criminalității

De ce?
Sectorul 5 se confruntă cu grave probleme legate de traficul de persoane și traficul de droguri. Infracțiuni violente precum omorul, tentativa de omor, violul și tâlhăria, dar și furtul și înșelăciunea au crescut în ultimi ani. Încrederea în serviciile de ordine, de pază și protecție sau de intervenție rapidă în caz de urgență este la un nivel redus.
Trebuie să reducem rata criminalității și a fricii de infracțiuni, pentru bunăstarea și sustenabilitatea Bucureștiului și în special a Sectorului 5, din care trebuie să facem un loc în care să îți dorești să trăiești. Un oraș nu poate fi cu adevărat prosper dacă nu este un oraș sigur, cu încrederea că autoritățile publice fac tot ce le stă în putință pentru asigurarea siguranței locuitorilor.

Cum?
• În colaborare cu Primăria Generală propunem înființarea Consiliului Municipal de Prevenire a Criminalității, compus din criminologi, sociologi, psihologi, reprezentanți ai forțelor de ordine (poliție, jandarmerie) și ale serviciilor de urgență (ambulanță, SMURD, pompieri), ONG-uri cu activitate în domenii relevante, reprezentanți ai comunităților locale și ai minorităților etc, pentru a putea aborda și rezolva integrat problema criminalității în București;
• Vom dota Poliția Locală Sector 5 cu echipamente moderne;
• Vom clarifica și întări rolul Poliției Locale în prevenirea și combaterea infracționalității în sector, prin acțiuni de substanță (nu superficiale, așa cum s-a întâmplat până acum), concretizate, în primul rând, prin: (a) realizarea unui site dedicat Poliției Locale sau crearea unei pagini distincte în cadrul site-ului www.sector5.ro; (b) transparentizarea activității poliției locale prin afișarea numelor angajaților, a rapoartelor de activitate trimestriale/semestriale/anuale, a telefoanelor utile, a programului de lucru, a componenței echipelor cu atribuții în fiecare dintre domeniile de interes (ordine publică, intervenție, circulație, prevenire situații de urgență etc.), a declarațiilor de avere și de interese; (c) promovarea unei campanii de informare a populației cu privire la rolul poliției locale și la faptul că această structură se află în slujba cetățenilor, pentru a le apăra drepturile, libertățile fundamentale și proprietatea privată;
• Vom introduce programe de creștere a nivelului de conștientizare în rândul publicului cu privire la infracționalitate și metodele de prevenire a criminalității;
• Vom implementa un sistem de colectare, analizare și utilizare a datelor statistice cu privire la fenomenul infracțional din sector pentru dezvoltarea de strategii și programe de prevenire și combatere a criminalității;
• Vom întări cooperarea cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniul asigurării ordinii publice (Poliția Română și Jandarmeria) și al prevenirii traficului de droguri (Agenția Națională Antidrog) în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor stradale, a traficului și consumului de droguri, în special a celor de mare risc, a violenței și a vandalismului;
• Vom cere sprijin cu caracter de permanență din partea altor autorități (jandarmerie, poliție etc.) pentru prezență fizică, patrulare și descurajarea acțiunilor criminale în zonele cele mai problematice din sector;
• Vom implementa, prin intermediul Poliției Locale, un plan de măsuri pentru prevenirea agresivității în trafic și de conștientizare a necesității protejării participanților din categoriile vulnerabile în trafic (copii, bicicliști, posesori de trotinete electrice, persoane vârstnice); de asemena, vom derula campanii de informare a cetățenilor, inclusiv la nivelul unităților de învățământ, prin programe de educație civică, cu privire la comportamentul adecvat la angajarea pe trecerea de pietoni, ce riscuri presupune traversarea prin locuri nepermise, în special în zona stațiilor STB etc.;
• Vom reconfigura trecerile de pietoni din dreptul unităților de învățământ, prin cartografierea digitală mobilă a zonelor critice.

14. Consolidăm siguranța urbană

De ce?
Siguranța urbană este unul din factorii cei mai importanți pentru dezvoltarea unui oraș sustenabil și prosper. Dar este ignorată aproape în totalitate când vine vorba de strategiile de dezvoltare locală în București. Anumite cartiere sau zone rămân percepute ca fiind periculoase sau nefrecventabile, afectând șansele cetățenilor la un trai decent.
Bucureștiul poate să devină un model al siguranței urbane moderne, prin planificare urbană inteligentă și prin amenajarea spațiului public în acord cu principiile de design urban menite a descuraja criminalitatea.

Cum?
• Împreună cu Primăria Generală, vom dezvolta Strategia de Siguranță Urbană a Bucureștiului, care să traseze linii comune pentru toate agențiile și instituțiile relevante din subordinea Primăriei, sau cu care aceasta colaborează.
• Vom reorganiza activitatea poliției locale prin asigurarea prezenței agenților de pază și ordine în teritoriul urban, pe baza unei analize științifice a zonelor cu risc și cu probleme de siguranță, adoptând strategii de poliție ce au fost dovedite ca fiind eficiente.
• Vom reanaliza sistemul de iluminat stradal în vederea amplasării de becuri inteligente, cu energie regenerabilă, și vom veghea la funcționarea acestuia în bune condiții;
• Vom folosi inteligent și proporțional noile tehnologii printr-un plan de monitorizare inteligentă, prin amplasarea de camere de supraveghere mobile în zonele cu potențial infracțional ridicat, în instituțiile publice din Sectorul 5, în piețele agro-alimentare și în parcuri, în toate unitățile de învățământ și în zonele adiacente acestora, precum și în celelalte puncte cheie pentru siguranța copiilor (spații de joacă, creșe și grădinițe), sisteme de supraveghere ce vor putea fi accesate în timp real de către toți agenții de pază și ordine printr-o aplicație securizată pe telefon și care vor oferi și alte funcționalități (identificarea automată a plăcuțelor de înmatriculare sau înregistrare într-un spațiu virtual de stocare, de tip cloud).
• Vom lansa un program de cooperare voluntară cu entitățile private care dețin camere de supraveghere orientate către spațiile publice, care să integreze într-un sistem în timp real toate camerele entităților private care aleg să participe la program, oferind posibilitatea de acces prompt la informații critice, respectând legislația în vigoare.

15. Supraveghem și controlăm într-o manieră umană animalele fără stăpân

De ce?
O dată cu domesticirea animalelor vine și responsabilitatea omului față de acestea. Faptul că nu ne mai permitem să avem grijă de un animal, din diverse motive (schimbarea spațiului locativ, schimbarea situației financiare etc.), nu ne scutește de această responsabilitate.

Cum?
• Vom analiza stadiul programului de microcipare conform Ordinului 1/7 ianuarie 2014 și vom lua măsurile necesare pentru a-l finaliza ;
• Vom implementa programul de recensământ al tuturor animalelor cu stăpân (sterilizate, cu sau fără valoare chinologica) prin intermediul Direcției de Siguranță a Cetățeanului – Poliția Animalelor din cadrul DGPL Sector 5 în parteneriat cu cabinetele veterinare;
• Vom implementa programe de comunicare către proprietari a avantajelor sterilizării animalelor fără valoare chinologica și vom introduce programe de verificare periodica a proprietarilor de animale cu valoare chinologica nesterilizate pentru a descuraja comerțul ilicit cu animale;
• Vom susține activitatea ONG-urilor pentru comunicarea și accesarea mai facilă a programelor de sterilizare gratuită și pentru tratarea animalelor din zonele cu aglomerări de animale fără stăpân;
• Vom stimula adopția prin programe de subvenționare a persoanelor care adoptă (transport gratuit, analize anuale gratuite etc.) și de popularizare a acțiunii de adopție la distanță.

16. Eliberăm Sectorul 5 de gunoaie

De ce?
Curățenia este una dintre marile probleme în sectorul nostru. Fie că vorbim de Ferentari, Cotroceni, Rahova, 13 Septembrie etc., gunoiul este prezent pe străzile noastre în cantități tot mai mari – un pericol major pentru sănătatea noastră și a copiilor noștri și un factor negativ pentru calitatea vieții de zi cu zi.
Abordarea primarilor în ceea ce privește salubritatea ne-a arătat de-a lungul anilor toate metodele prin care o administrație incompetentă și insensibilă la nevoile cetățenilor poate cheltui sume imense fără a oferi servicii de calitate.

Cum?
• Vom întocmi și menține la zi harta online a zonelor afectate de gunoaie, prin efort al administrației publice dar și prin acțiunea voluntară a locuitorilor;
• Vom implementa un plan pentru salubrizarea în maximum un an a tuturor locurilor publice care sunt acum afectate de gunoaie; trimestrial se va publica și dezbate raportul de realizare a acestui plan;
• Vom face un audit al modului în care salubritatea a fost gestionată pană acum și vom identifica motivele pentru care sectorul este copleșit de gunoaie;
• Vom redefini rolul și eficienta companiei publice Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. în serviciul de salubritate al sectorului prin angajarea unei echipe de management profesioniste din mediul privat;
• Vom acționa cu mijloacele legale pentru ca proprietarii privați (persoane fizice și juridice) de terenuri acoperite de gunoaie sa realizeze salubrizarea acestora;
• Vom stabili pentru Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. sau pentru companiile private de salubritate, pe termen lung și sarcini de deratizare, în toate cartierele în care este semnalată prezența rozătoarelor.

17. Păstrăm curățenia

De ce?
O dată făcută, curățenia trebuie menținută zi de zi. Aceasta presupune atât o activitate ritmică și eficientă de ridicare a gunoiului, cât și o autodisciplină a locuitorilor și a agenților economici, o conștientizare că fiecare dintre noi își pune amprenta asupra spațiului în care trăiește.
Iar dacă autodisciplina și bunul simț nu funcționează imediat și de la sine, Primăria are datoria și puterea de a folosi atât persuasiunea cât și mijloacele legale de constrângere.

Cum?
• Vom demara o campanie pentru sensibilizarea cetățenilor privind necesitatea păstrării curățeniei în sector, cu acțiuni periodice la care vor participa fizic primarul, consilierii locali și alți angajați ai administrației publice locale;
• Vom stabili pentru Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. sau pentru companiile private de salubritate clauze contractuale clare și indicatori de performanță în funcție de care le va fi evaluată periodic activitatea;
• Vom implica Poliția Locală în supravegherea locurilor cu risc de depozitare ilegală a gunoiului și în amendarea celor care fac un obicei din acest lucru;
• Vom lansa campania „Lasă curat după cățelul tău” și vom investi în dotarea corespunzătoare cu coșuri de gunoi a spațiilor publice si in montarea, in zonele preferate de posesorii de animale (parcuri, alei, etc) a unor cutii cu mănuși si pungi necesare pentru colectarea, de către aceștia, a dejecțiilor fiziologice lăsate de animale;
• Vom introduce o hartă online a coșurilor de gunoi (fiecare amplasament urmând a avea un cod) în care cetățenii să poată semnala deficiențele, cu un singur click (coșul este deteriorat sau lipsește, coșul este plin, golirea coșurilor se face prea rar etc.);
• Vom instala aparatură de monitorizare video a zonelor în care de obicei se aruncă și se depozitează în mod neautorizat gunoaiele menajere.

18. Încurajăm protecția mediului și economia circulară

De ce?
Potrivit unor studii citate de Auditul din 2018 al Curții de Conturi a României, în prezent, poluarea aerului reduce cu 22 de luni speranța de viață a unui locuitor al Bucureștiului. Poluarea cauzează de peste zece ori mai multe morți decât accidentele rutiere.
În București, poluarea este cea mai gravă. Stațiile oficiale măsoară cele mai mari depășiri din întreaga țară. Raportul Comisiei Europene din 2019 „menționează că în realitate, situația ar putea fi mult mai gravă decât cea raportată efectiv”. Aceasta fiindcă există „deficiențe grave și structurale în datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România”.
Colectarea selectivă a deșeurilor menajere trebuie să reprezinte o prioritate, România fiind deja supusă unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene din cauza neîndeplinirii obligațiilor asumate în această privință.

Cum?
• Vom face pași concreți pentru colectarea selectivă a deșeurilor: toate instituțiile și spațiile administrate de Primăria Sector 5 vor colecta selectiv deșeurile; asociațiile de proprietari care vor colecta separat deșeuri vor plăti mai puțin pentru taxa de salubrizare; vom instala pe aria sectorului nostru 100 de puncte de colectare selectivă, îngropate în pământ;
• Operatorul însărcinat cu colectarea selectivă a deșeurilor va fi obligat să respecte cu strictețe legislația în domeniu, iar colectarea să se realizeze în compartimente diferite pentru fiecare categorie de deșeuri; astfel sortate acestea vor ajunge în mod obligatoriu la unități de procesare și reciclare;
• Vom crea un program special dedicat deșeurilor cu grad mare de risc pentru mediu: ulei, electrice și electrocasnice, becuri, baterii etc;
• Vom colabora cu Primăria Capitalei pentru instalarea unei rețele de monitorizare constantă a calității mediului, publică și transparentă, amplasată strategic. Rezultatele monitorizărilor constante vor fi făcute publice în timp real;
• Vom derula campanii prin intermediul cărora cetățenii sectorului nostru să conștientizeze importanța colectării selective a gunoiului.

19. Înverzim Sectorul 5

De ce?
Sectorul 5 are, între sectoarele Bucureștiului, penultima cea mai mică suprafață de spații verzi și cei mai puțini metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor.
Spațiile verzi existente în sectorul 5 sunt degradate și insuficiente. Astfel: lipesc locurile de joacă pentru copii, în imediată apropiere a blocurilor; lipsesc zone de agrement; lipsesc facilitățile specifice pentru desfășurarea normală a activităţilor de recreere (grupuri sanitare, alei, mobilier urban etc.). Vegetația existentă este dezvoltată haotic, unii arbori fiind la sfârșitul ciclului biologic sau într-o stare precară de sănătate.
Înverzirea urbană este un obiectiv principal pentru București. Pe lângă reducerea poluării, spațiile verzi, acoperișurile verzi și, în general, micșorarea procentului de suprafață pavată, contribuie la reducerea numărului de zile de caniculă.
Parcurile existente în Sectorul 5 sunt insuficiente, degradate sau prost dotate iar localizarea lor nu este favorabilă zonelor intens populate.

Cum?
• Vom identifica un teren adecvat și vom construi un parc de dimensiuni mari; de asemenea, prin concursuri publice de proiecte inovative pentru transformarea spațiilor neutilizate în spații urbane, vom identifica terenuri care aparțin Primăriei sau pe terenuri care pot fi achiziționate de către Primărie, pentru construirea de parcuri noi;
• Vom susține proiectul amenajării Parcului Uranus pe terenul din fața Academiei Române și unirea lui cu Parcul Izvor prin dezafectarea unei porțiuni a gardului din jurul Palatului Parlamentului și al Catedralei Mântuirii Neamului;
• Vom face trecerea de la abordarea actuală a spațiilor verzi, ca ronduri plantate cu panseluțe, la generarea unei adevărate infrastructuri verzi pentru Sectorul 5, în concordanță cu politicile europene de ultimă oră. Astfel, vom dezvolta o rețea coerentă de spații verzi care să furnizeze beneficii sociale, economice, ecologice, să contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului și să atenueze efectele schimbărilor climatice;
• Vom face și vom publica inventarul tuturor locurilor de joacă; vom evalua starea și dotările acestora și vom accelera modernizarea lor;
• Vom implementa un program de igienizare a spațiilor verzi din jurul blocurilor și curților și de înverzire și menținere a acestora; vom planta copaci de-a lungul străzilor si in jurul grădinilor de pe lângă blocuri pentru oferi oamenilor un aer cat mai curat;
• Vom urmări plantarea unor specii de plante adecvate ariei noastre climatice și vom cere prin contract operatorului economic care realizează lucrările respective o garanție multianuală pentru viabilitatea acestor plante;
• Vom lansa proiectul „Un om, un pom. Creștem împreună!”, prin care ne propunem să oferim fiecărui locuitor al Sectorului 5 dreptul de a planta, cu sprijinul Primăriei, un pom sau copac, care să poarte o „insignă” cu numele persoanei care l-a plantat, în parcurile ce vor fi amenajate de Primărie sau în zonele din jurul blocurilor care sunt alocate administrațiilor de bloc.

20. Vrem să fim sănătoși

De ce?
Din păcate, România tocmai a atins un nou record negativ: cea mai mare rată a mortalității din cauze tratabile din Uniunea Europeană. România are cea mai mare rată a mortalității infantile și este pe primele locuri la mortalitatea cauzată de cancer și de bolile vasculare.
Deși Bucureștiul este orașul care atrage cele mai bune cadre medicale și are cel mai mare număr de medici la mia de locuitori, la nivelul Sectorului 5 avem cel mai mic număr de spitale și cel mai mic număr de cabinete școlare.

Cum?
• Vom implementa programe de screening pentru persoanele defavorizate și cu risc crescut (persoane dependente de alcool sau droguri) pentru boli ca hepatita, tuberculoza si HIV/SIDA;
• Vom derula programe de informare și conștientizare a beneficiilor vaccinării copiilor, mai ales în mediile defavorizate;
• Vom implementa un program de prevenire a îmbolnăvirii prin încurajarea controalelor medicale regulate, facilitarea accesului la serviciile de asistență medicală primară (inclusiv vizitele la domiciliu), încurajarea și facilitarea mișcării în aer liber și a sportului, încurajarea și facilitarea unei alimentații sănătoase și bogate în nutrienți, introducerea în școli a unor cursuri de sănătate;
• Vom derula campanii de informare cu privire la importanța sănătății bucale și de distribuire de materiale de igienă orală în rândul populației vulnerabile (cu precădere copii);
• Vom transforma Complexul Multifuncțional Sf. Andrei din ceea ce este acum (mijloc de sifonare a banului public și distribuitor de mita electorala) într-o unitate orientată cu adevărat spre sprijinul medical al populației cu venituri reduse;
• Vom revitaliza și susține cabinetele medicale și stomatologice din unitățile școlare;
• Vom susține dezvoltarea rețelei de medici de familie;
• Vom îmbunătăți condițiile de igienă a persoanelor fără domiciliu, prin folosirea băilor publice sociale și a unei spălătorii de rufe.

21. Vom realiza achiziții publice în mod onest, transparent și cu respectarea liberei concurențe

De ce?
Singura preocupare a actualei administrații PSD și a lui Daniel Florea este furtul prin achiziții publice. Este suficient să analizăm sumar contractele derulate prin SEAP pentru a ilustra modul în care este jefuit la propriu banul public:
• contracte cadru multianuale, cu valori extrem de mari, mult peste posibilitățile reale ale bugetului local, fără posibilitatea de a le rezilia anticipat sau de a renegocia prețurile;
• achiziții inutile și supraevaluate făcute pentru a alimenta financiar firmele acoliților: albume Centenar la 2 ani după anul Centenarului, petreceri de doua ore care costa 100.000 de lei, dulciuri cumpărate de la o firmă care îi aparține fratelui fostului primar Vanghelie;
• acordarea de contracte către firme în care acționari reali sunt membri de partid (de exemplu, paza școlilor din Sectorul 5 a fost încredințată unei firme deținute de interpuși ai viceprimarului Țigănuș);
• fragmentarea achizițiilor publice astfel încât să permită încredințarea directă a contractelor și folosirea ca paravan a instituțiilor și companiilor publice etc.
Nu putem tolera sub nicio formă furtul din banii publici. Vom stopa aceste practici și vom face lumină în modul în care se fac achizițiile publice.

Cum?
• Înainte de aprobarea bugetului anual, vom cere Primăriei, instituțiilor publice și companiilor publice ca pentru fiecare leu de cheltuiala bugetata să prezinte în scris, clar și detaliat, bunurile și serviciile care se vor cumpăra, cu justificarea necesității și cu indicarea unui cost estimativ. Orice achiziție va putea fi realizată doar dacă este prinsă în acest plan;
• Vom impune prin decizie a Consiliului Local un prag semnificativ diminuat față de cel din legislație pentru realizarea de achiziții cu încredințare directă;
• Pentru achizițiile cu încredințare directă care depășesc 5.000 de lei, vom introduce regula existenței a trei oferte înainte de acceptarea celei câștigătoare;
• Primăria, instituțiile subordonate și companiile publice vor prezenta trimestrial rapoarte privind achizițiile publice, indicând necesitatea, furnizorul ales, prețurile din contract, ofertele concurente;
• Orice anunț de inițiere a unei achiziții publice peste 5.000 de lei se va face cu suficient timp în avans și cu caiete de sarcini clare, fără clauze arbitrare și restrictive.

22. Gestionăm eficient companiile publice

De ce?
Cele două mari companii în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, Economat S.R.L. și Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. (AES), s-au dovedit a fi falimentare.
Economat S.R.L., deschis în anul 2001, a înregistrat în fiecare an pierderi financiare. În perioada 2014-2015, pierderile însumate au atins 42 de milioane de lei, adică 40% din cifra de afaceri. în ciuda pretextului oficial pentru existența acestei companii, anume sprijinirea populației sărace prin comercializarea de produse la un preț redus, în realitate o simplă vizită în magazinele respective arată că prețurile sunt la același nivel ca în magazinele obișnuite, ba de multe ori chiar mai mari. Compania servește ca un paravan pentru achiziții netransparente, inutile și păguboase, lucru dovedit și de faptul că stocurile scriptice din bilanțul anului 2018 erau de 135 milioane lei (adică pentru 5 ani de vânzări!).
Rezultate financiare la fel slabe are și AES, lucru care a dus la necesitatea ca la finalul anului 2019, Primăria să solicite acoperirea unei pierderi de 52 de milioane de lei prin reducerea capitalului social. Mai mult, primarul Daniel Florea a înființat în anul 2019 alte două companii care practic dublează activitatea AES: Salubrizare Fapte5 S.A. și Infrastructură DF5 S.A.
Închiderea robinetului prin care se scurg banii publici prin aceste companii este absolut necesară pentru a consolida resursele financiare ale Sectorului 5.

Cum?
• Vom audita de urgentă activitatea și patrimoniul acestor companii, pentru a evalua corect activele deținute și posibilitățile de eficientizare ale lor;
• Vom analiza dacă aceste companii sunt cu adevărat necesare sau dacă serviciile prestate de ele pot fi obținute mai ieftin de pe piața liberă, caz în care companiile respective trebuie lichidate;
• Pentru companiile publice rămase vom introduce un management profesionist prin aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă, pentru a depolitiza și profesionaliza consiliile lor de administrație;
• Vom stopa achizițiile publice păguboase derulate prin aceste companii;
• Vom oferi transparența totală a activității companiilor publice, prin publicarea rapoartelor anuale privind modul de îndeplinire a contractelor de performanță ale consiliilor de administrație și prin publicarea contractelor ce depășesc valoarea de 10.000 de euro.

23. Cheltuim banul public acolo unde este cu adevărat nevoie

De ce?
Deși Sectorul 5 este cel mai sărac sector al Bucureștiului, banii noștri sunt risipiți de actuala administrație PSD pe bunuri și servicii fără nici o utilitate. O parte foarte mică din cheltuielile făcute răspund nevoilor reale ale locuitorilor, cea mai mare parte dintre ele sunt generate de grandomania primarului Florea și de corupția endemică din Primărie, care alimentează cu fonduri publice firmele colaboratorilor primarului.
Copiii nu au în școli hârtie igienică și săpun, în schimb primesc de Crăciun bomboane belgiene conținând alcool, cumpărate de la firma fratelui fostului primar Vanghelie. Profesorii nu au instrumente didactice moderne, în schimb primesc agende de 600 de lei sau stilouri Montegrappa de 1.000 de lei. Parcul Sebastian se degradează pe zi ce trece, dar asta nu-l oprește pe Daniel Florea să organizeze în el petreceri megalomanice care distrug și puțina iarbă rămasă. Sunt cumpărate panouri sau articole publicitare al căror unic rol este să-i spele imaginea primarului dar blocurile de locuințe stau nereabilitate termic.
Sunt doar câteva exemple dintr-un lung șir de sfidări ale bunului simț care vor reprezenta o simplă dar tristă amintire.

Cum?
• Vom analiza atent activitatea și cheltuielile Centrului Cultural Ștefan Iordache și a Complexului Multifuncțional Sf. Andrei, două dintre instituțiile publice care sunt deturnate acum de la scopurile lor culturale și sociale și vom sesiza DNA și Curtea de Conturi pentru ilegalitățile găsite;
• Vom introduce instrumentul modern al bugetului participativ, prin care cetățenii și persoanele juridice pot propune proiecte și măsuri și pot decide pe care dintre acestea le va finanța și prioritiza Primăria;
• Vom redirecționa fondurile bugetate, cheltuite acum pe bunuri și servicii inutile, către investiții reale, vitale pentru modernizarea sectorului (școli, locuri de parcare, reabilitarea termica a blocurilor etc) astfel încât investițiile să reprezinte 30% din bugetul local (față de 10% cât reprezintă acum);
• Nu vom aloca bani către publicitate pentru Primărie sau alte instituții publice, concerte sau petreceri inutile sau cadouri electorale;
• Vom stabili indicatori de performanță pentru personalul angajat în Primărie sau în instituțiile publice, astfel încât munca acestora sa fie orientată spre realizarea obiectivelor unei administrații în slujba cetățenilor.

24. Construim bugetul local cinstit și realist

De ce?
În anul 2019, primarul Daniel Florea a prezentat triumfalist un buget cu venituri curente de peste 1,2 miliarde de lei. Ar fi fost o creștere extraordinară față de realizările din 2018 (0,5 miliarde lei), dacă nu ar fi fost bazat pe ipoteze în mod evident nerealiste. Cea mai fantezistă creștere era pentru capitolul „Amenzi”: 0,5 miliarde de lei (ar fi fost ca și cum fiecare locuitor al sectorului 5 ar fi fost amendat în medie cu 2 000 lei). Execuția bugetară pentru anul 2019 arată că veniturile curente reale (600 milioane lei) sunt la jumătate din cele bugetate (iar din amenzi, doar 3% din suma bugetată).
Bugetul pentru 2020 arată la fel de fantezist: venituri bugetate în valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, adică aproape o triplare a veniturilor obținute în mod real în 2019! De data aceasta, obiectul imaginației fără fundament nu mai sunt amenzile ci subvențiile din Fondul Social European (bugetate la aproape 1 miliard de lei, în condițiile în care în anul 2019 fondurile obținute de la UE au fost de doar 1 milion de lei).
Conform legii, este interzisă depășirea în execuție a nivelului cheltuielilor bugetate. De aceea primarul supraevaluează veniturile, astfel încât să-și poată bugeta cheltuieli mari (fie pentru a avea bani pentru creșteri de salarii sau diverse mite electorale), fie pentru a lua ochii publicului cu proiecte de investiții ce „dau bine”). Realitatea ulterioară arată lipsa de realism a acestor venituri și atunci sunt folosite două „rezolvări” la fel de păguboase: fie imploră Guvernul pentru alocări suplimentare de ajutoare bugetare, fie reduc cheltuielile de investiții. Așa se face că, deși în bugetul din 2019 s-au prevăzut cheltuieli de investiții de 750 milioane de lei, în realitate investițiile realizate au fost mai puțin 10% din aceasta sumă!

Cum?
• Vom crește gradul de colectare a taxelor, prin intensificarea activității Serviciului de inspecție fiscală din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 în domeniul anti-fraudei fiscale: în acest sens vom lua măsuri de proporționalizare a numărului de inspectori fiscali cu volumul de activitate, în paralel cu măsuri de întărire a integrității personalului cu atribuții de inspecție fiscal;
• Vom reduce costul colectării taxelor, prin încurajarea efectuării plăților online și prin modernizarea sistemelor IT ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5;
• Vom realiza imediat un audit independent financiar și bugetar complex, care să coreleze datele de execuție bugetară cu datele de bilanț, cu bugetele instituțiilor publice și companiilor publice, astfel încât să avem o imagine foarte clară a situației financiare;
• Vom introduce regula ca pentru orice capitol de venituri din buget, dacă suma bugetată este mai mare cu 10% decât cea realizată efectiv în anul anterior, această creștere să fie explicată clar și să fie fundamentată economic;
• Vom trece la un nou sistem de planificare bugetară: bugetul de performanță pe bază de programe, care va realiza 3 lucruri esențiale: va stabili o legătură clară și măsurabilă între resurse și rezultate; va contribui la transparentizarea și simplificarea structurii bugetului și va servi ca bază pentru introducerea managementului pe bază de performanță a personalului;
• Vom democratiza planificarea bugetului: vom organiza dezbateri largi cu cetățenii, ONG-urile, mediile profesionale, mediul de afaceri privind pregătirea bugetului;
• Vom dezbate public rapoartele financiar-bugetare anuale.

25. Ne dezvoltăm accesând în principal fonduri europene și atrăgând investiții private

De ce?
Deși în fiecare an bugetele inițiale ale Sectorului 5 sunt construite cu sume care „dau bine” pentru capitolele de cheltuieli de investiții sau cele de fonduri europene atrase, incapacitatea administrației în aceste domenii este evidentă la fiecare rectificare bugetară sau la execuția finală anuală.
Astfel investițiile ajung în mod real să reprezinte mai puțin de 10% din cheltuielile bugetare, iar dacă le analizăm concret, vedem că marea majoritate sunt investiții fără impact real în viața locuitorilor. Nimic semnificativ nu este finanțat prin fonduri europene, pentru că nici nu se dorește acest lucru din partea primarului, fondurile europene fiind mult mai greu de sifonat decât alocările directe din bugetul public.
Mai mult, realitatea tristă a modului falimentar în care sunt administrați banii publici este evidentă dacă ne uităm la sumele necesare rambursării creditelor bancare acumulate și dobânzilor aferente în anul 2020: 65 milioane de lei (10% din cheltuieli). Sectorul 5 este supraîndatorat, având datorii la bănci de aproape 1 miliard de lei, dublu față de veniturile anuale proprii.
Înțelegând importanța capitală pentru scoaterea din izolare a Sectorului 5 și atragerea de investiții, investițiile private de mari dimensiuni condiționate de interconectarea auto la rutele internaționale și accesul facil la utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale) trebuie, de asemenea, să constituie o prioritate.

Cum?
• Vom înființa Direcția pentru Fonduri Europene, în cadrul Primăriei, structură organizatorică destinată, fundamentării, finanțării, implementării și coordonării operative a proiectelor finanțate de către Comunitatea Europeană prin Programele de finanțare aprobate;
• Vom crește capacitatea tehnică a departamentului specializat în fundamentarea, finanțarea și implementarea proiectelor de investiții, la nivelul cerut de o capitală europeană;
• Vom gestiona investițiile printr-un master plan multianual astfel încât să fie clare de la bun început etapele de realizare și sursele de finanțare;
• Vom utiliza predominant fondurile europene, fonduri pentru dezvoltare urbană inovatoare (uia-initiative.eu), fonduri nerambursabile ale Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene (eeagrants.ro, pentru reducerea disparităților economice și sociale în statele din sudul si estul Europei), împrumuturi instituționale de la instituțiile financiare internaționale (BERD și BEI în primul rând, dar și Banca Consiliului Europei), ca resurse pentru finanțarea marilor nevoi de infrastructură de transport, mediu, sănătate, educație și servicii sociale;
• Vom acționa pentru redresarea gradului de îndatorare și vom evita practica „rostogolirii” împrumuturilor;
• Vom realiza o inventariere la zi a terenurilor aflate în proprietatea publică și vom stimula investițiile private prin asocieri între Primărie/ Consiliu Local și agenții economici interesați, politici fiscale dedicate și concesionări de terenuri pentru investiții, în condiții avantajoase;
• Vom valorifica semnificativ principalele domenii de interes ale Primăriei Sectorului 5 pentru investiții private, respectiv parcurile de business/ logistice (zona Șoselei București-Magurele cu acces facil la actuala șosea de centură), categoriile imobiliare rezidențial și/sau comercial, parcurile de distracție și de petrecere a timpului liber;
• Vom folosi parteneriatele public-privat – dacă și numai dacă eficacitatea acestui instrument pentru comunitate este foarte clară;
• Vom înființa Biroul pentru Investiții și legătură cu investitorii, ce va avea ca atribuții și organizarea de evenimente de relații publice, servicii de informare și asistență de specialitate, activități de publicitate etc.;
• În plus față de acestea, o altă sursă de creștere a veniturilor bugetare va fi constituită de donații și sponsorizări pentru proiecte punctuale ale Primăriei Sectorului 5, scop în care vom iniția o serie de campanii de strângere de fonduri.

26. Facem noi locuri de parcare

De ce?
Ne-am săturat ca atunci când ajungem acasă să fim nevoiți să ne plimbăm zeci de minute în căutarea unui loc de parcare în apropierea domiciliului. Sunt mii de cereri pentru locuri de parcare ce nu primesc niciodată soluționare din partea Primăriei Sector 5 iar singurul lucru pe care îl poate face acum un proprietar de autoturism este sa aștepte de la an la an poate se mai eliberează un loc de parcare de la cei ce au deja contracte încheiate.
Administrația Sectorului 5 nu face nimic pentru a soluționa aceste cereri sau pentru a găsi noi soluții astfel încât locuitorii sectorului să aibă unde parca autovehiculele atunci când nu le folosesc.
Desigur că la noi în sector este nevoie și de parcări publice, mai ales în zonele unde există clădiri de birouri. Putem descoperi cu ușurință aceste zone după numărul de mașini parcate pe timp de zi pe porțiunile de trotuar sau carosabil. Aceste zone trebuie deservite de parcări publice, cu plată, pentru ca cei ce folosesc mașinile pentru a ajunge la muncă să aibă unde să le parcheze și să nu blocheze străzile și trotuarele.

Cum?
• Vom face verificarea tuturor parcărilor de reședință pentru a le identifica pe cele la care se va trece la reamenajare (refacerea marcajului, renumerotate, asfaltare, marcare cu indicatoare etc);
• Vom face și menține la zi harta online a locurilor de parcare de reședință din sector, astfel încât cetățenii să poată vedea în timp real care dintre acestea devin disponibile și să poată raporta online problemele pe care le sesizează;
• Vom întocmi și publica o analiză a zonelor în care se înregistrează deficit de locuri de parcare, cu identificarea cauzelor și soluțiilor posibile în fiecare zona;
• Vom încheia parteneriate cu centrele comerciale pentru ca acestea să permită parcarea pe timp de noapte în locurile de parcare deținute, pentru locuitorii din zonele adiacente; agenții economici pot beneficia de reduceri de taxe sau pot să-și crească favorabilitatea în ochii publicului prin aceasta asociere;
• Vom demara un program de investiții majore, finanțate din surse proprii, fonduri europene sau parteneriate public-privat, pentru parcări moderne suprapuse (tip Klaus) în zonele dens populate și, în colaborare cu Primăria Capitalei, de parcări de capacitate mare la intrarea în oraș (“park and ride”).

27. Deblocăm spațiul carosabil și locurile de parcare ocupate de mașinile abandonate

De ce?
Se întâmplă de multe ori ca, atunci când circulăm pe străduțe mai mici, abia să reușim să trecem pe lângă autoturismele parcate pe carosabil. Lipsa locurilor de parcare face ca mulți șoferi să parcheze fără a respecta dreptul celorlalți șoferi de a circula nestingheriți și în siguranță.
Pe multe bulevarde, banda de mers este ocupată aproape în permanență de mașinile parcate, acest lucru îngreunând și mai mult traficul, în special al mijloacelor de transport în comun, în ciuda semnelor de circulație ce interzic oprirea.
O altă problemă întâlnită din ce în ce mai des este cea a mașinilor abandonate ce staționează pe locuri de parcare ce pot fi folosite de cei ce au nevoie de locuri de parcare. Unele mașini stau de mai mulți ani nemișcate și nu se schimbă nimic.

Cum?
• Vom face recensământul mașinilor abandonate din sector și vom implementa un plan de ridicare cât mai rapidă a acestora de pe locurile de parcare sau de pe spațiul public;
• Vom face o campanie de informare a locuitorilor spre a anunța mașinile abandonate; proprietarii lor vor fi somați să-și ridice mașinile, iar în cazul iar aceștia nu răspund somației, autoturismele vor fi ridicate de autorități după parcurgerea tuturor procedurilor legale și casate la centre de profil;
• Vom introduce o aplicație online prin care locuitorii vor putea face sesizări privind existenta mașinilor abandonate și vor primi informații legate de modul de soluționare a acestor sesizări;
• Poliția Locală va fi mobilizată pentru a identifica și aplica amenzi contravenționale șoferilor ce blochează ilegal spațiul carosabil;
• Vom analiza în zonele cu probleme de trafic generate de existența clădirilor de birouri, dacă agenții economici au respectat legislația privind numărul minim de locuri de parcare pe care trebuie să-l asigure; în caz contrar, vom cere îndreptarea situației și vom trece la măsuri punitive dacă acest lucru nu are loc.

28. Promovăm transportul alternativ

De ce?
Trăim într-o eră a libertății, în care putem alege lucrurile fiecare după preferințe, însă întotdeauna suntem condiționați de alternativele oferite, iar deciziile personale influențează direct sau indirect evoluția și bunăstarea comunității în care trăim.
Un factor cu impact direct și efect imediat în îmbunătățirea calității vieții și a confortului personal este dezvoltarea transportul alternativ, atât la nivel de Sector 5, cât și într-un cadru de colaborare cu Primăria Generală și cu celelalte primării de sector.
Ne dorim un Sector 5 și un București al oamenilor și nu al mașinilor, iar construirea infrastructurii pentru transport alternativ este prioritară, deoarece bicicliștii și cei care folosesc trotinete își pun viețile în pericol pe străzile bucureștene, în timp ce trotuarele trebuie să rămână pentru pietoni.

Cum?
• Vom elabora un plan regional, în strânsă legătură cu Primăria Generală și cu celelalte primării de sector, pentru dezvoltarea de stații de alimentare cu energie electrică pentru autovehiculele electrice;
• Vom încuraja achiziționarea mașinilor electrice prin beneficii financiare și non-financiare, cum ar fi scutiri sau diminuări de taxe locale, acces gratuit la parcare și în zonele centrale, prioritate în ce privește acordarea locurilor de parcare de reședință, precum și dreptul (limitat) de a circula pe benzile cu acces restricționat autovehiculelor cu motor termic
• Vom construi 25 de km de piste pentru biciclete și trotinete, separate de benzile de circulație pentru autoturisme, pe trei axe radiale periferie – centru și pe o axa transversală NV-SE; de asemenea, vom identifica toate străzile pe care se pot construi piste de biciclete corespunzătoare tehnic și apte a uni alte astfel de piste;
• Vom sprijini tendințele moderne de punere în comun de mijloace de mobilitate urbană (sharing), respectiv mașini, biciclete, trotinete electrice puse la dispoziție în diverse locații din oraș;
• Vom reamenaja bordurile în dreptul trecerilor de pietoni pentru a fi ușor accesibile bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și cărucioarelor de copii și vom reda trotuarele traficului pietonal, prin instalarea de stâlpi antiparcare (și repararea celor deteriorați);
• Vom cere Metrorex și Primăriei Capitalei activarea proiectului la magistrala de metrou Alexandria – Voluntari, un proiect de mare amploare, care ar rezolva o buna parte din problema traficului din sectorul nostru.

29. Optimizăm transportul public în colaborare cu Primăria Capitalei

De ce?
Un sistem eficient de transport este o componentă esențială în dezvoltarea comunității locale prin îmbunătățirea ambientului, reducerea gradului de poluare în toate formele ei (fonica, reducerea noxelor emanate în atmosferă), diminuarea gradului de aglomerație și fluidizarea traficului.
În acest moment, sistemul de transport este compus în mare parte din vehicule vechi, cu tehnologie depășită. În ultimii 30 de ani, investițiile în sistemul de transport din București s-au limitat la achiziții de noi autobuze sau tramvaie pe rutele existente, mici modernizări ale căilor de rulare de tramvai sau introducerea de noi linii de autobuz, acțiune care a crescut exponențial gradul de congestie.
Nu exista un plan de dezvoltare, eficientizare și modernizare a sistemului de transport în București, prin care să se redimensioneze sistemele de transport de masă (metrou, tramvai, sau alte mijloace de transport moderne). Desigur că acestea țin, în principal, de Primăria Capitalei sau de Metrorex, dar Primăria Sectorului 5 poate promova și sprijini acțiuni în colaborare cu acestea.

Cum?
• Vom depune toate demersurile instituționale în vederea urgentării și finalizarii tronsonului de sud al șoselei de centură a Bucureștiului în perioada mandatului 2020-2024;
• Vom susține realizarea unui proiect complex, prin care sa fie stabilite zonele critice și intervalele orare de congestie a traficului și conectarea acestora la un sistem inteligent de monitorizare a semaforizării și fluidizării traficului la nivel central;
• Vom cere evaluarea actualelor sisteme de transport public, în privința capacității de transport, randamentului, eficienței în utilizare, tehnologiei utilizate etc și elaborarea unui plan multianual de investiții pentru reînnoire și modernizare;
• Vom sprijini extinderea rutelor actualelor sisteme de transport public de masă, astfel încât să preia fluxurile de trafic în zonele periferice sau nou construite și vom investi în construirea unor Platforme Logistice Urbane, în zonele periferice cu rolul de a facilita accesul utilizatorilor de autoturisme la mijloace de transport în comun;
• Vom implementa un sistem care să permită localizarea în timp real prin GPS a mijloacelor de transport în comun.

30. Modernizăm drumurile publice din Sectorul 5

De ce?
Străzile care sunt în administrarea Sectorului 5 suferă o degradare continuă din cauza lipsei investițiilor în întreținere sau asfaltare. Trotuarele sunt sparte și deteriorate. Sectorul 5 are încă 18 străzi neasfaltate ce pot intra fără dubiu în categoria drumurilor “de țară”.
Devine din ce în ce mai dificil să mergi pe trotuar, la tot pasul fiind gropi, denivelări sau borduri scoase și gata sa producă un accident. Să încerci să plimbi un bebeluș cu căruciorul a devenit o adevărata aventura neplăcută.
Pe lângă disconfortul creat de aceste neplăceri cotidiene pe care trebuie sa le suportăm, praful și poluarea rezultate din lipsa de întreținere a drumurilor și trotuarelor ne afectează suplimentar.
Iluminatul stradal este învechit și ineficient. Mai mult, sursele de lumina nu sunt unele rentabile, în pas cu noile tehnologii LED care implică costuri reduse de energie electrică.

Cum?
• Vom finaliza asfaltarea tututuror străzilor din Sectorul 5 până în anul 2024;
• Vom promova proceduri de achiziție publică pentru modernizarea drumurilor publice din Sectorul 5 care să permită dezvoltarea durabilă. Nu vom agrea ofertarea unor prețuri mici dacă există riscul de a fi realizate lucrări de proastă calitate, ci vom prefera lucrări durabile care, chiar dacă în prima faza implică costuri mai ridicate, pe termen lung aduc beneficii reale prin anduranță;
• Vom demara cu prioritate lucrările de amenajare pentru drumurile neasfaltate din sectorul nostru. Lucrările de asfaltare se vor realiza însă doar după ce anterior infrastructura edilitară (apă, canal, gaze, cablu TV, internet) va fi fost finalizată;
• Vom asigura accesul online al tuturor cetățenilor la “Harta Drumurilor din Sectorul 5”, care va permite cetățenilor să sesizeze orice problemă referitoare la starea drumurilor și, totodată, va reprezenta un instrument de informare cu privire la toate lucrările de infrastructură derulate de UAT Sector 5 (durata, antreprenor/prestator, program de lucru). În felul acesta cetățenii vor putea verifica eficienta constructorilor și vor putea sesiza primăria cu privire la eventualele disfuncționalități;
• Vom ilumina drumurile prin folosirea prioritară a resurselor de energie electrica regenerabile si vom reabilita trotuarele degradate;
• Contractele de întreținere și deszăpezire a drumurilor pe care le vom încheia vor avea clauze de penalizare clare și ferme pentru furnizorii care nu își îndeplinesc la timp obligațiile asumate prin contract.

31. Diminuăm până la eradicare corupția

De ce?
Corupția, în toate formele sale, alterează libertatea economică și distruge eficiența cheltuirii banului public, având un impact negativ semnificativ asupra calității vieții cetățenilor. Administrația locală a Sectorului 5 a fost în ultimii 30 de ani “renumită” pentru corupția endemică, actual primar Florea fiind un moștenitor și continuator al obiceiurilor corupte ale fostului primar Vanghelie.
În momentul de față, în ochii cetățenilor, administrația publica are mai degrabă legătura cu furtul, corupția și premierea membrilor de partid, decât cu rolul său principal și anume slujirea cetățenilor.

Cum?
• Vom modifica organigrama Primăriei Sector 5 prin crearea unui departament profesionalizat denumit „Biroul de control și anticorupție”, cu atribuții în a primi și culege informații privind posibile cazuri de corupție, de a le verifica și a le înainta spre cercetare organelor competente;
• Vom da „Biroului de control și anticorupție” atribuții în a aviza, din punct de vedere al riscului de corupție, lansarea oricărei achiziții publice și atribuirea unui contract de achiziții publice care au valoarea mai mare de 10.000 lei;
• Vom aplica strict sistemul de incompatibilități ale funcționarilor publici, pentru a preîntâmpina orice asocieri de afaceri ca acționari indirecți sau mascați ai firmelor furnizoare de bunuri și servicii pentru administrația publică;
• Vom crea un sistem securizat de “whistleblowing” în care funcționarii publici din administrația publică locală vor fi încurajați și sprijiniți pentru a semnala cazurile de corupție;
• Vom introduce cursuri de pregătire pentru înțelegerea și aplicarea consecventă a codului etic al funcționarilor publici, inclusiv a mecanismelor de sancționare și de avertizare privind corupția.

32. Construim legal, inteligent și cu bun gust în Sectorul 5

De ce?
Zonele din București care necesită regenerare urbană sunt diferite din multe puncte de vedere, începând de la particularitățile lor definitorii (amplasare în oraș, dimensiune, vecinătăți, caracteristici și dinamică demografică, entități prezente active, starea patrimoniului imobiliar etc.) și până la amalgamul, gravitatea și urgența problemelor cu care se confruntă (sociale, economice, de accesibilitate, de fond construit, de echipare a școlilor/ dispensarelor sau servicii de proximitate etc).
Prin urmare, vor fi soluții și moduri de implementare diferite, durate și bugete sau parteneri care se pot implica.. Identificarea și delimitarea zonelor subiect va fi făcută printr-un proces de amplă consultare cu administrația Primăriei Generale, sectorul ONG, inclusiv cu grupurile de inițiativă comunitară.
Prioritățile și planurile de acțiune vor fi stabilite după principii ce vizează urgența problemelor cu care se confruntă oamenii, iar monitorizarea implementării și evaluarea impactului măsurilor luate vor fi subiectul raportărilor periodice și deciziilor de ajustare a proceselor de revitalizare, reînnoire sau reabilitare care să conducă la regenerare urbană.
Stabilirea și implementarea politicii de regenerare urbană a zonelor subiect din București vor fi făcute cu facilitarea specialiștilor în regenerare urbană, care vor prezenta actorilor urbani afectați și implicați soluțiile de succes din alte zone cu probleme similare.

Cum?
• Vom asigura extinderea consecventă a rețelelor de spații pietonale/verzi pe trasee preferate și vom dedica un proiect special marilor axe de intrare în capitală, străpungeri rutiere, gări, aeroporturi, care va urmări să materializeze spațial/vizual identitatea vibrantă a Bucureștiului pe care ne-o dorim cu toții;
• Vom trata Planurile Urbanistice Zonale aferente Sectorului 5 în mod coordonat cu cele aparținând celorlalte sectoare, prin consultări constante si aplicate cu Primăria Generală;
• Vom derula cu maximă celeritate procedurile de analiză, emitere sau refuz de emitere cu privire la Planurile Urbanistice de Detaliu și cu privire la autorizațiile de construcție, pentru a înlesni dezvoltarea investițiilor și, implicit, a sectorului nostru;
• Vom respinge orice cerere de emitere a unei autorizații de construcție în cazul nerespectării prevederilor legale;
• Vom monitoriza în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construcții toate activitățile de construcție autorizate pentru a ne asigura că antreprenorii respecta cu strictețe limitele autorizațiilor obținute.

33. Menținem vie relația cu cetățenii

De ce?
O Primărie care performează este una orientată spre debirocratizare, simplificarea procedurilor, acces liber la informații publice, consultare și participare în luarea deciziilor, informatizarea și conectarea registrelor de date.
Citind cele de mai sus și analizând activitatea Primăriei Sectorului 5, realizăm cât de lipsită de performanță este aceasta în relația cu cetățenii. Avem nevoie să schimbăm cultura organizațională spre a fi mai deschisă, transparentă, capabilă să gestioneze bine informațiile necesare fundamentării actului de guvernare locală.

Cum?
• Vom institui un program special de debirocratizare și simplificare prin măsurarea și eficientizarea proceselor care consumă timp și eliminarea redundantelor din sistem;
• Vom implementa un sistem electronic centralizat de ticketing și feedback pentru solicitările de acces la informațiile publice, care va furniza rapoarte periodice despre numărul și vechimea solicitărilor și stadiul de răspuns, și care va prelua feedbackul solicitanților în urma răspunsurilor date;
• Vom introduce și respecta un program lunar de audiente fizice și online, obligatorii pentru funcționarii publici, începând cu Primarul;
• Vom publica online toate contractele de peste o anumită valoare execuția bugetului pe programe, auditurile periodice de performanță, evaluările personalului, rapoartele de performanță ale diferitelor departamente/direcții, orice alte date relevante pentru calitatea serviciilor publice furnizate sau pentru modul de cheltuire a banilor publici;
• Vom crea în cadrul Primăriei o echipă de criză care să fie disponibilă 24/7 și a unui ofițer de relații cu publicul a cărui agenda să fie setată de cetățean.

34. Aducem piețele la standarde europene

De ce?
Piețele agroalimentare sunt în epicentrul comunităților în care se regăsesc și fac parte din identitatea acestora. Sunt în același timp loc de întâlnire, loc de conversație si, nu în ultimul rând, sursa pentru hrana de zi cu zi.
Din păcate în momentul de față piețele sunt fie prost gestionate fie abandonate. La începutul lunii februarie anul curent am asistat aproape la producerea unei tragedii când cortul pus la dispoziție de actuala administrație publică a Sectorului 5 pentru a deservi provizoriu drept Piața Rahova, până la reamenajarea acesteia, s-a prăbușit peste comercianți și cetățenii care doreau să își facă cumpărăturile. Acesta este doar un exemplu despre cum ne afectează în mod direct proasta guvernare locală și nepăsarea pe care PSD în frunte cu primarul Daniel Florea o manifestă față de noi cetățenii.

Cum?
• Vom evalua starea actuală a piețelor agroalimentare, vom finanța, prin accesarea de fonduri europene sau prin încheierea de parteneriate public-private, reactivarea Piețelor 13 Septembrie și Cotroceni , vom reamenaja Piața Rahova și Piața de Flori;
• Vom implementa plafoane diferențiate de tarifare pentru accesul în piețe pentru producători standard, producători bio și revânzători;
• Vom organiza piețe volante destinate exclusiv micilor producători locali/ regionali de legume și fructe ori produse agro-alimentare tradiționale;
• Vom sprijini implementarea plății cu cardul la tarabă;
• Vom întreprinde demersuri pentru cooptarea marilor lanțuri de magazine pentru piața de week-end;
• Vom implementa un program specific de salubritate și de ridicare a gunoiului în piețele agroalimentare;
• Vom implementa programe de colectare a alimentelor înainte de perioada de expirare și de transferare a acestora către centrele sociale.

35. Promovăm competența în administrația locală

De ce?
Administrația publică locală rămâne încă nereformată la 30 de ani de la Revoluție; mai mult decât atât administrația publică locală a devenit un vehicul electoral și modalitatea prin care partidele politice aflate alternativ la putere controlează statul populând posturile cu membri de partid care, de cele mai multe ori, nu au nici măcar specializările necesare pentru a ocupa astfel de posturi.
Acest mod de abordare a felului în care se face administrație publică a dus la deprofesionalizarea întregului personal angajat în instituțiile statului.
O adecvare a structurii instituționale și a competențelor personalului Primăriei Sectorului 5 este necesară și urgentă, astfel încât acestea să corespundă nevoilor cetățenilor și să fie relevante domeniului sau serviciilor furnizate, fiind, în același timp, eficiente în raport cu resursele disponibile.

Cum?
• Pe baza sistemului nou de bugetare pe programe, se vor defalca sarcini cantitative/calitative reflectate de indicatori de performanță pentru principalele departamente/direcții/servicii ale administrației publice. Evaluarea personalului se va realiza pe baza îndeplinirii acestor indicatori iar rezultatul evaluării anuale va fi public. Angajații care nu obțin calificativul satisfăcător vor fi disponibilizați, strict în condițiile legii prin respectarea în totalitate a drepturilor de care beneficiază;
• Recrutarea și promovarea se vor face exclusiv prin concurs organizat corect și menit să scoată în evidență competențele specifice postului pentru care se aplică;
• Vom introduce elementele de salarizare bazate pe performanță în cazul funcțiilor de conducere;
• Vom dimensiona corect și rațional necesarul de personal, în raport cu nevoile de furnizare a serviciilor publice la un nivel calitativ corespunzător, al resurselor financiare disponibile și al unei încărcări normale a zilei de lucru.
• Vom investi în perfecționarea funcționarilor publici prin cursuri de specializare în cooperare cu instituțiile europene, cursuri privind lucrul eficient cu noile tehnologii, tehnici de lucru cu publicul etc.

36. Creștem calitatea și siguranța actului educațional

De ce?
Sectorul 5 are cel mai mic procent de promovarea a examenului de Evaluare Națională și al doilea cel mai mic la bacalaureat dintre sectoarele municipiului București. La examenul de Evaluare Națională, procentul de promovare este de 78%, iar la bacalaureat procentul este de 77%, în 2019. Dacă eliminăm liceele teoretice, însă, procentul devine alarmant, de doar 33%. Același lucru se întâmplă și în cazul evaluării naționale, dacă ne raportăm la numărul total al absolvenților de clasa a 8-a din municipiul București. Aceste rezultate determină, în efect de cascadă, abandon școlar, încadrare deficitară în muncă, o calitate scăzută a vieții persoanelor afectate.

Cum?
• Vom expertiza tehnic gradul de siguranță al clădirilor unităților de învățământ din sector și le vom consolida pe cele unde situația o impune, pe perioada verii sau, în caz de extindere a lucrărilor, cu luarea celor mai eficiente măsuri, astfel încât actul educațional să fie stânjenit cât mai puțin;
• Vom extinde și îmbunătăți infrastructura școlară prin extinderea spațiilor de studiu si modernizarea laboratoarelor școlare, prin dotarea acestora inclusiv cu tablete interactive și videoproiectoare, astfel încât școlile și grădinițele să poată forma colectivele conform legislației în vigoare; vom asigura toate materialele de igienă în unitățile de învățământ din sector;
• Vom demara procesul de autorizare ISU (securitate la incendiu) a tuturor unităților de învățământ din Sectorul 5, urmând ca toate unitățile de învățământ să dispună de sisteme de detecție timpurie a incendiilor, precum și sisteme de supraveghere video;
• Vom construi un număr de 10 creșe pentru copii cu vârsta între 1-2 ani si vom construi o unitate de învățământ cu nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal în noul cartier Pucheni;
• Vom dezvolta, în toate școlile în care există un număr de solicitări justificat, programe de tip „Școala de după școală”, care să includă ore de teme cu asistența profesorilor cât și dezvoltarea de programe educaționale non-formale (teatru, debate, muzică, dans, pictură etc.);
• Vom înființa, dezvolta și profesionaliza cabinetele de consiliere în fiecare școală și vom desfășura un program susținut de combatere a discriminării și bullying-ului;
• Vom finanța cursurile de formare a profesorilor în psihologia copilului și metodele de predare care susțin autonomia în învățare, gândire critică și munca în echipă: competențe esențiale pentru societate și pentru forța de muncă din viitor;
• Vom susține activitatea ONG-urilor care lucrează cu copiii provenind din medii defavorizate, grupuri vulnerabile și situații de risc, ONG-uri care să contribuie la scăderea ratei abandonului școlar;
• Vom încuraja amenajarea de grădini în curțile școlilor și grădițelor, în care copiii să învețe să sădească și să îngrijească plantele.

37. Implicăm mediul de afaceri și societatea civilă

De ce?
Parteneriatele educaționale dintre școală și mediul de afaceri au ca scop îmbogățirea ofertei școlare, formarea și întărirea competențelor, respectiv orientarea profesională a elevilor.
De asemenea, implicarea ONG-urilor și a voluntarilor va crește cu siguranță atât integrarea comunității cât și diversificarea stimulilor sociali sănătoși și moderni primiți de copiii noștri.

Cum?
• Vom realiza traininguri, conferințe, intership-uri, cursuri de formare a cadrelor didactice, ateliere, realizarea de proiecte, dezvoltarea de aplicații menite a conștientiza și înțelege nevoile reale ale mediului de afaceri;
• Vom dezvolta un hub dedicat proiectelor de educație alternativă, care să reprezinte locul de întâlnire dintre școală și reprezentanții industriilor creative;
• Vom introduce stimulente financiare pentru persoanele juridice care oferă stagii de pregătire și internship elevilor și studenților care domiciliază în Sectorul 5;
• Vom încheia parteneriate cu agenți economici și cu ONG-uri pentru a susține infrastructuri pentru after-school și cluburi pentru copii, cu transport sigur de la școală, care să continue programul de clase primare în acord cu programul de muncă al părinților;
• Vom dezvolta învățământul profesional dual în parteneriat public-privat.

38. Încurajăm dezvoltarea programelor de educație pentru adulți

De ce?
Piața muncii este într-o dinamică accentuată, iar adulții sunt deseori puși în situația de a-și schimba, uneori complet, domeniul de activitate, fără a avea o pregătire formală, ori competențe în domeniul în care se angajează, fapt ce duce la costuri economice și sociale, suferind, deopotrivă, cetățenii vizați și angajatorii.
În egală măsură sunt pensionari care doresc să muncească pentru a-și completa veniturile. La rândul ei aceasta categorie de persoane are nevoie de completarea cunoștințelor și a aptitudinilor, în special cele necesare operării noilor tehnologii.

Cum?
• Vom sprijini înființarea cursurilor postliceale pe lângă liceele cu profil tehnologic din sectorul 5 (Colegiul Economic Viilor, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, Colegiul Tehnic Energetic, Grupul Școlar Industrial Dimitrie Gusti, Grupul Școlar Industrial Grigore Cerchez);
• Vom facilita și susține antreprenoriatul educațional, pentru dezvoltarea de proiecte educaționale capabile să furnizeze servicii educaționale de calitate persoanelor adulte;
• Vom acorda stimulente financiare persoanelor care parcurg aceste cursuri și, ulterior, reușesc să se angajeze;
• Vom derula cursuri de educație civică și financiară pentru toate persoanele capabile de muncă dar care primesc ajutoare financiare din partea UAT Sector 5;
• Vom valorifica sălile de festivități din unitățile de învățământ pentru dezvoltarea de proiecte culturale pentru comunitate – spectacole de teatru, dans, muzică.

39. Reducem rata abandonului școlar și asigurăm protecția tuturor categoriilor de tineri supuși riscului

De ce?
Accesul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului. Abandonul școlar determină o serie de fenomene sociale negative, precum șomaj, excludere socială, sărăcie și sănătate precară. Este determinat de diferiți factori precum: probleme familiale sau personale, dificultăți de învățare, situația socio-economică vulnerabilă, fiind accentuat de climatul școlar, relația cu profesorii sau colegii. La nivel european, este asumată ținta de 10% ca rată a abandonului școlar, pentru anul 2020.
Principalele motive ale abandonului școlar sunt direct asociate dificultăților financiare. Populația de etnie romă este cea mai vulnerabilă în fața acestora, iar situația este cu atât mai gravă în cazul fetelor de etnie romă.

Cum?
• Protecția copilului va reprezenta prioritatea maximă a Primăriei Sector 5, fapt pentru care vom întări sistemul de monitorizare pentru copiii cu cel mai mare risc de abandon școlar sau neînscriși, prin dezvoltarea, în unitățile de învățământ din Sectorul 5 având un număr mare de elevi din categoria de risc, programe de monitorizare și asistență financiară și pedagogică pentru a asigura acestor elevi mijloacele materiale necesare și suport educațional suplimentar;
• Vom implementa programul „A doua șansă” în toate școlile care au o rată de abandon mai mare decât media națională (Școala Gimnazială 125, Școala Gimnazială Petrache Poenaru, Școala Gimnazială „George Călinescu”);
• Vom derula anchete sociale în familiile din care provin elevii încadrați în categoria de risc, pentru a identifica în concret problemele cu care se confruntă aceștia și motivele ce pot determina abandonul școlar;
• Vom introduce burse sociale special concepute pentru categoriile de elevi cu risc de abandon școlar;
• Pentru copiii abandonați în maternități, vom solicita revizuirea convențiilor de colaborare cu autoritățile implicate în clarificarea situației copilului părăsit în maternitate; de asemenea, vom pune accent pe dezinstituționalizarea copiilor fără părinți și întoarcerea lor în mediul familial;
• Vom înființa un ansamblu rezidențial de tip familial pentru copiii instituționalizați sau pentru cei a caror separare temporară sau definitivă de părinți nu poate fi prevenită;
• Pentru copiii și tinerii care traiesc pe stradă vom evalua Centrul de Primiri în Regim de Urgență “Cireșarii” și Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copii și vom descuraja fenomenul cerșetoriei;
• Pentru tinerele / minorele însărcinate fără suportul familiei, cu risc crescut de abandon al nou-născutului, vom întreprinde acțiuni sistematice de consiliere; precum și identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical;
• Pentru copii cu dizabilități fără sprijin în comunitate, vom crea o rețea de asistenți maternali specializați în îngrijirea copiilor cu dizabilități severe, iar un rol important îl va avea Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități;
• În sprijinul copiiilor ce sunt victime ale violenței domestice, vom identifica copiii abuzați și vom institui imediat măsuri de protecție a acestora; de asemenea, vom lua măsuri pentru creșterea numărului de persoane angajate ca asistent maternal, dacă vom constata că este neesar, cărora să le poată fi plasați copii în regim de urgență;
• Vom organiza campanii de sensibilizare a opiniei publice cu obiectiv de combatere a stigmatizării și discriminarii copiilor de etnie romă, categorie ce prezintă un risc de excludere socială mult mai mare față de restul copiilor și vom colabora, acordând tot sprijinul logistic necesar, tuturor persoanelor fizice sau organizațiilor neguvernamentale ce se vor implica în munca de voluntariat (consilierii locali vor participa periodic la activități
• Vom implementa, împreună cu ONG-uri dedicate si voluntari, soluții de monitorizare și asistență psihopedagogică a elevilor vulnerabili si vom finanța cursuri de formare pentru cadrele didactice care lucrează în învățământul de masa cu elevi cu cerințe educaționale speciale, urmând a înființa echipe mobile de intervenție multidisciplinare, precum și linia telefonica (Tel Verde) pentru sesizarea situațiilor de risc;
• Vom proceda la identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și accesului acestora la servicii medicale.

40. Eliminam influența politicului în educație și promovam competența

De ce?
Interferența actorilor politici în mediului școlar diminuează autonomia și integritatea factorilor decidenți. Eliminarea influențelor politice va duce la creșterea responsabilității cu care se iau deciziile, acestea fiind raportate la nevoile comunității, nu la interesele unor terți.
Observăm cum în ultimii 20 de ani am regresat la capitolul meritocrației care a fost încet dar, din păcate, sigur înlocuita cu PCR – pile, cunoștințe relații –, toate din nefericire politice.
Învățământul din Sectorul 5 este afectat de un flagel și mai periculos, ce încalcă în mod flagrant prevederile legale în materie de educație, anume propaganda politică în școli și mita electorală dirijată către profesori și părinți. Copiii nu au în școli hârtie igienică și săpun, în schimb primesc de Crăciun bomboane belgiene conținând alcool, cumpărate de la firma fratelui fostului primar Vanghelie. Profesorii nu au instrumente didactice moderne, în schimb primesc agende de 600 de lei sau stilouri Montegrappa de 1.000 de lei.
Cel mai grav însă este ca Primarul PSD Daniel Florea își face campanie electorală în școli prin distribuirea unor orare pe care este imprimată figura primarului, prin distribuirea unor  vouchere cu poza lui, toate emanații a unui incredibil cult al personalității.

Cum?
• Vom încheia contracte de management cu directorii instituțiilor de învățământ care să prevadă indici de performanță cu adevărat relevanți si vom acționa in baza rezultatelor respective;
• Vom impune, în colaborare cu Ministerul Educației, ca orice încălcare a legii învățământului să poată fi sesizată și, ulterior, trase la răspundere persoanele care au nesocotit obligațiile ce le revin. Ne referim aici în principal la sancționarea persoanelor care au permis și înlesnit distribuirea materialelor de propagandă electorală în școli pentru a preveni pe viitor o repetare a acestei anomalii.
• Vom depolitiza structurile din cadrul Sector 5 care au atribuții în privința educației pentru elimina orice interese oculte ce parazitează activitatea din educație;
• Vom derula proceduri de angajare transparente, bazate pe meritocrație, pentru ocuparea oricărui post cu atribuții în educație din cadrul Primăriei Sectorului 5.
• Vom implementa pentru toate școlile din sector o soluție de tip catalog online, care să permită părinților monitorizarea facilă a conduitei școlare a copiilor și să comunice rapid cu cadrele didactice.

41. Reabilităm termic și energetic clădirile și ne asigurăm ca toate imobilele din Sectorul 5 să aibă acces la apă potabilă, canalizare și gaze

De ce?
Renovarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, atât publice cât și private, crește eficiența energetică și reduce semnificativ nevoia de agent termic și amprenta de carbon a orașului. Cetățenii vor avea două categorii de beneficii: mediul de viață mai puțin poluat și costuri de termoficare mai scăzute, sumele de bani achitate în acest moment cu titlu de subvenție de către Primăria Generală urmând a fi folosite pentru implementarea altor categorii de politici publice.
Din nefericire sunt în continuare cetățeni ai sectorului nostru care în Bucureștiul anului 2020 nu pot beneficia în locuințele lor de apă potabilă, gaze și canalizare. Această situație anormală va fi remediată în cel mai scurt timp.
Un proiect important va fi renovarea clădirilor publice. Acest program va deveni un model de bună practică prin folosirea fondurilor europene.

Cum?
• Vom economisi banul public prin încurajarea încheierii contractelor de tip ESCO (Energy Savings Contracts) sau ESPC (Energy Savings Performance Contracts) pentru clădirile publice, utilizând fonduri europene, guvernamentale și private;
• Vom finaliza urgent toate procedurile de achiziției publică edilitară în vederea racordării tuturor locuitorii la serviciile de canalizare, apă potabilă și gaze.
• Vom stimula investițiile private în vederea înlocuirii instalațiilor vechi din blocuri și contorizarea individuala a consumului de apă caldă, căldură și apă rece, prin instalarea de apometre moderne cu transmisie radio;
• Vom motiva financiar și fiscal proprietarii imobilelor ineficiente energetic pentru reabilitarea acestora; de asemenea, prin promovarea de programe specifice, vom încuraja proprietarii de case să opteze pentru instalarea de panouri solare și/sau fotovoltaice în vederea reducerii consumului de energie și reducerii poluării;
• Vom verifica execuția tuturor lucrărilor contractate și nefinalizate și, acolo unde este cazul, penalizăm constructorii și/sau desființăm contractele pentru culpa prestatorului;Vom accelera ritmul de anvelopare și vom asigura gratuitatea reabilitărilor termice în Sectorul 5 (blocurile confort II și III vor avea prioritate) sau posibilitatea reducerii de impozite pentru locuințele individuale, acolo unde se va opta pentru ca lucrările de anvelopare să fie suportate de proprietari. Achiziții publice pentru reabilitarea imobilelor se vor realiza în mod transparent astfel încât cetățenii să beneficieze de cele mai bune lucrări.

42. Încurajăm dezvoltarea profesiilor și a meseriilor

De ce?
Educația este și va fi temelia unei societăți. O societate needucata nu va evolua și de aceea considerăm că trebuie să concentrăm o parte semnificativă a resurselor publice spre educație. Este nevoie de o reforma din temelie a curriculei dar și a structurii de conducere.
Piața muncii este într-o continuă dinamică, în ultimii ani se solicită tot mai mulți specialiști pe segmentele tehnice (ingineri, tehnicieni, zidari, etc) și meserii (bucătari, ospătari, cameriste etc.) de aceea instituțiile de învățământ ar trebui să se alinieze cerințelor pieței pentru a evita importul de capital uman din țări străine și o diminuare a șomajului prin angajarea persoanelor fără venituri inițial ca muncitori necalificati, iar ulterior să existe posibilitatea de reconversie profesională prin urmarea unor cursuri de specialitate finanțate de către bugetul local sau prin proiecte pe fonduri europene.

Cum?
• Vom dota laboratoarele de specialitate din liceele și școlile profesionale, la standarde internaționale prin realizarea de parteneriate public-private sau la nivel internațional între școli cu același profil sau prin accesarea fondurilor europene;
• Vom implementa cu ajutorul parteneriatului privat programe care să permită viitorilor absolvenți specializarea corespunzătoare viitoarelor meserii (ex: SAGA – contabilitate, OPERA – turism etc);
• Vom implementa programe de reconversie profesională pentru a specializa cetățenii din Sectorul 5 în acele meserii și meșteșuguri care au o cerere foarte ridicată pe piața forței de munca (zidari, faianțari, cizmari, croitori, etc);
• Vom sprijini informatizarea elevilor fără posibilități financiare prin dotarea acestora cu laptopuri/tablete/calculatoare;
• Vom avea consultări periodice cu conducerea școlilor și cu agenții economici interesați din Sectorul 5 pentru determinarea nevoilor pieței de munca și necesarul de resurse de care au nevoie școlile pentru adaptarea la acestea.

43. Creștem numărul de turiști și promovăm obiectivelor turistice din Sectorul 5

De ce?
Deși numărul obiectivelor turistice din Sectorul 5 este mult mai mic decât în alte zone ale Bucureștiului, există totuși zone cu potențial turistic impresionant (cel bun exemplu este zona Palatul Parlamentului – Catedrala Mântuirii Neamului).
Atragerea de turiști generează venituri pentru bugetul local (taxe vizitare obiective) și pentru micii întreprinzători din sector (restaurante, hoteluri, etc). Uneori turiștii cu potențial economic pot decide să-și investească resursele în afaceri în cazul în care mediul economic este unul prielnic și atractiv dar și dacă identifică potențial de dezvoltare.
În acest moment pe pagina primăriei de sector avem doar o scurtă prezentare a obiectivelor turistice, în limba română, fără a fi accesibile turiștilor străini. Nu este indicat un cost al biletelor de intrare și nici nu exista o secțiune într-o limbă de circulație internațională. Nu mai are rost să vorbim despre diferite pachete pentru vizitare obiective la prețuri reduse cum au marile capitale (de exemplu London Pass).

Cum?
• Vom elabora, împreună cu celelalte sectoare și cu Primăria Generală, un proiect complex, care să vizeze creșterea semnificativă a numărului de turiști și valorificarea turistică a tuturor obiectivelor;
• Vom susține modificarea site-ului existent visitbucharest.com care nu conține informații într-o limba de circulație internațională, nu este deloc interactiv și atractiv pentru turiști;
• Vom introduce și întreține semnalistică direcțională bilingvă (engleză și română) către principalele puncte de interes din sector;
• Vom sprijini inițiative de organizare a unor evenimente cu potențial turistic (de exemplu târguri culinare internaționale);
• Vom introduce și promova, împreună cu Primăria București a unui Visit Bucharest Pass care să includă principalele obiective turistice din București.

44. Valorificăm în interesul cetățenilor tot patrimoniul Primăriei

De ce?
Nu există un registru adus la zi al inventarului deținut de administrația publică în Sectorul 5. Deși în patrimoniul sau în administrarea sectorului există foarte multe terenuri și clădiri lăsate în paragină sau nefolosite ce pot fi amenajate și redate comunității, administrația publică refuză să adopte o strategie pe termen mediu și lung referitor la acestea.
Astfel de spații pot fi folosite cu  costuri minime pentru a rezolva o serie din problemele de ordin social de pe raza sectorului precum și prin exploatarea potențialului economic sau cultural.

Cum?
• Vom întocmi și publica registrul bunurilor din patrimoniul administrației publice din Sectorul 5, în special a clădirilor și terenurilor;
• Vom face și publica registrul concesiunilor acordate pentru clădirile și terenurile din patrimoniul Primăriei, în care orice doritor să vadă cine este beneficiarul, ce durată are contractul și ce valoare;
• Plecând de la o planificare urbanistică coerentă, vom reda comunității terenuri publice care sunt acum neutilizate sau degradate, prin transformarea lor în parcuri cu piste de alergat și pentru biciclete, spații îngrădite pentru plimbatul animalelor, micro târguri periodice, spații de reciclat deșeuri etc.;
• Vom evalua potențialul de utilizare, în raport cu necesitățile sociale ale zonei, pentru clădirile publice, schimbând acolo unde este nevoie destinația acestora în cantine sociale, centre de tratare a dependențelor, biblioteci, săli de sport sau locuri de joacă pentru copii, hub-uri de studiu sau coworking etc.;
• Vom finanța și sprijini tehnic asociațiile de proprietari pentru a propune și realiza micro proiecte pentru valorificarea urbana și socială a spațiilor din jurul blocului sau de pe lângă bloc (mini părculeț, mini terasă, loc împrejmuit pentru animale, spațiu cu aparate de întreținere fizică etc.)

45. Promovăm un mediu de afaceri prosper

De ce?
Sectorul nostru este unul din cele mai polarizate din punct de vedere socio-economic: avem pe raza sectorului zone precum Cotroceni și Ferentari, la poli opuși din punct de vedere al dezvoltării.
Fără o strategie pe termen mediu și lung pentru dezvoltare economică sustenabilă, zone precum Ferentari și Rahova vor rămâne în continuare înghețate în subdezvoltare și prizonierele unor partide politice ce profită de clasele social-vulnerabile.
Îmbunătățirea ecosistemului antreprenorial va fi o prioritate pe agenda publică a primăriei.

Cum?
• Vom face o analiză serioasa a situației economice a sectorului și vom stabili o strategie pe termen mediu și lung care să aibă în vedere reducerea diferențelor economice între diferitele zone ale sectorului corelată cu respectarea regulilor de urbanism;
• Vom introduce un program de utilizare a diferitelor clădiri și terenuri aflate în patrimoniul primăriei ca locuri de dezvoltare economică (hub-uri tehnologice, spații pentru start-up, spații unde se pot organiza târguri etc.)
• Administrația locală se va implica în discuții cu posibili investitori, pentru aflarea problemelor cu care aceștia se confruntă (lipsa infrastructurii, lipsa utilităților etc.) și pentru oferirea de soluții adecvate încurajării și potențării investițiilor;
• Serviciile administrației publice vor fi digitalizate în mod major și se va ușura modul în care investitorii interacționează cu acestea;
• Vom prezenta un plan de încurajare a inițiativei de afaceri locale prin facilități fiscale (în acord cu normele europene) pentru companiile cu sediu în Sectorul 5 și prin parteneriate cu comunele învecinate sectorului și încurajarea producătorilor în desfacerea produselor pe raza Sectorului 5.

46. Facem din București un oraș al tinerilor

De ce?
În acest moment Bucureștiului îi lipsește viziunea de a crea oportunități pentru tinerii care trăiesc, învață sau muncesc aici. Reprezentând peste un sfert din totalul populației, aceștia sunt o resursă deseori ignorată deși pot contribui enorm la atingerea potențialului Bucureștiului și implicit a Sectorului 5 printr-o investiție adecvată de resurse și atenție.
Vom dezvolta de jos în sus, nu doar pentru, ci și împreună cu aceștia, un ecosistem viu și adaptabil bazat pe activități relevante pentru ei (învățare nonformală, angajabilitate, petrecerea timpului liber, sănătate, activități culturale, turism de tineret etc.) și pentru comunitate (voluntariat, cetățenie activă, antreprenoriat, economie socială, etc.).

Cum?
• Vom recupera spațiul urban abandonat prin cartarea acestuia și transformarea lui în centre comunitare sau spații publice prietenoase cu tinerii. În paralel vom susține dezvoltarea comunităților de tineri, în funcție de pasiuni, prin proiecte finanțate și susținute în spații dedicate;
• Vom derula în permanență campanii de informare, educare, conștientizare și prevenire a infracționalității în rândul tinerilor
• Vom asigura accesul ușor la finanțarea proiectelor de tineret, plecând de la principiul că tinerii își cunosc cel mai bine nevoile și merită încurajați să găsească soluții;
• Vom crea o echipă dedicată care să lucreze cu tinerii: manageri de proiecte, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali și mentori în funcție de nevoile comunității și de tipologia tinerilor cu care lucrează;
• Vom încuraja participarea tinerilor în comunitate prin programe care să le crească autonomia și să le dezvolte abilități de viață
• Pentru o parte dintre clădirile în proprietate publică, dar nefolosite, vom lansa concursuri publice de revalorizare în centre de activități pentru copii și tineri. Autoritatea locală va acoperi infrastructura, costurile logistice lunare și va oferi mini granturi de început. Comunitatea va contribui prin ONG-uri, grupuri de inițiativă, sau educatori pensionați, prin stagii de practică ale studenților la UNATC, asigurând activitățile socio-educaționale.

47. Facilităm locuri special amenajate pentru animalele de companie

De ce?
În prezent nu există nici un fel de interes din partea autorităților locale față de găsirea de soluții pentru gestionarea situației animalelor de companie, fie că vorbim de cele abuzate sau de cele abandonate sau pierdute.
Suntem sectorul din București pe raza căruia s-a rătăcit o maimuță ce a alergat liberă prin sector pentru aproximativ două zile.
Nu există date la nivel de sector referitor la situația animalelor de companie, ca să nu mai vorbim de strategii de rezolvare a problemei lipsei spațiilor adecvate în care cetățenii ce au animale de companie să se poată recrea.

Cum?
• Vom amenaja spații speciale și adecvate pentru animalele de companie, atât în parcurile ce se află în administrația Sectorului 5, cât și pe terenurile aflate în proximitatea blocurilor, astfel încât cetățenii să-și poată petrece timpul împreună cu animalele de companie;
• Vom sprijini asociațiile ce au ca obiect organizarea de evenimente și concursuri pentru animalele de companie;
• Vom lansa un program de microcipare obligatorie a animalelor de companie pentru a avea un recensământ al acestora;
• Vom implementa un singur canal de comunicare referitor la animalele pierdute, gestionat la nivelul Primăriei;
• Vom încuraja cetățenii, în momentul în care nu mai pot avea grijă de animale, să le aducă în centre special amenajate în acest scop.

48. Încurajăm activitățile sportive

De ce?
Bolile cardio-vasculare și sedentarismul sunt principalele cauze ale mortalității în rândul românilor, iar speranța de viață pentru cetățenii noștri este printre cele mai scăzute din Europa.
Lipsa investițiilor în sport a dus practic la dispariția a tot ceea ce înseamnă educație prin sport și a competițiilor sportive de masa prin care să se încurajeze și promoveze traiul sănătos.
Au dispărut aproape complet competițiile sportive interșcolare precum și cluburile sportive școlare, studențești care încurajau practicarea mai multor sporturi precum și selecția viitorilor sportivi ce doreau să facă performanță.
Sunt activități sportive ce nici nu pot fi practicate întrucât lipsește cu desăvârșire infrastructura necesară.
Sportul ne aduce mai aproape unii de ceilalți și de starea noastră de bine. Așa cum sportul de performanță ne unește ca români, sportul de masă ne unește ca vecini, colegi, prieteni, dincolo de statutul social.

Cum?
• Vom deschide utilizarea de către public a spațiilor și facilităților de sport din incinta unităților școlare/universitare, în baza unui abonament sau a unei pre-înregistrări;
• Vom realiza un audit al parcurilor și spațiilor verzi din Sectorul 5 pentru obținerea de informații precum: suprafețe disponibile pentru sport, starea actuală a echipamentelor/accesoriilor, accesibilitate, grad de utilizare, ore de vârf etc. și vom introduce toată informația rezultată pe o hartă (aplicație online) a locurilor în care se pot practica diverse activități fizice;
• Vom asigura curse speciale de transport în comun (în special pe perioada weekend-urilor și a vacanțelor școlare) care vor opri în aceste locuri și care să fie dotate cu logistica necesară (de exemplu, suport pentru biciclete);
• Vom sprijini competițiile sportive inter-școlare și inter-universitare în București;
• Vom propune închiderea unor bulevarde / străzi în weekend, în toate cartierele, și transformarea lor în locuri de joacă.

49. Încurajăm dezvoltarea culturii

De ce?
Accesul cetățenilor la cultură are ca rezultat creșterea coeziunii sociale, a stării de bine și a gradului de apartenență a indivizilor la comunitate. Dezvoltarea unei strategii culturale trebuie să urmărească, direct sau indirect, incluziunea socială și dialogul intercultural. Astfel, cultura este, deopotrivă, un scop în sine și un mobil pentru atingerea unor obiective sociale.
Prin valorile pe care le promovează și le dezvoltă, precum creativitate, gândire laterală, dezvoltare personală, solidaritate, cooperare, cultura poate fi un instrument puternic de stimulare a participării cetățenilor la viața publică. Prin implicarea cetățenilor, cultura poate sta la baza dezvoltării unor instrumente inovative de guvernare participativă, dinamizând procesul de implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Cum?
• Vom crea, la nivelul fiecărei școli, biblioteci virtuale, cu bibliografia școlară extinsă, pentru a facilita și încuraja accesul elevilor la lectură; vom oferi gratuit comunității spectacole culturale (teatru, muzică, dans) în sălile de festivități ale unităților de învățământ
• Vom înființa un program de granturi, prin care cetățenii pot propune și vota proiecte culturale, sub forma unui proiect de guvernare participativă;
• Vom crea cu ajutorul fondurilor europene programe menite a încuraja activitatea artiștilor din sector, prin găzduirea unor expoziții, lansări de carte, proiecții de film etc.;
• Vom prelungi programul în rețeaua de biblioteci publice și le vom îmbunătăți accesibilitatea pentru adolescenți și tineri — ca spații sigure și gratuite;
• Vom transforma Centrul Cultural Ștefan Iordache, deturnat acum de primarul Florea de la scopul lui statutar, în promotor modern al tendințelor culturale.

50. Susținem și promovăm drepturile minorităților etnice

De ce?
România este printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de minorități etnice. La recensământul din anul 2011un procent de peste 11% din întreaga populație era de etnie diferită de cea română, numărul etniilor fiind de peste 20. Bucureștiul, prin caracterul său cosmopolit, a atras populația autohtona ce aparține unor multiple minorități etnice. Cea mai numeroasă minoritate din Sectorul 5 rămâne însă cea rromă care, în majoritatea sa, trăiește sub standardele minimale de bunăstare și civilizație.
Încă din anul 2004 s-a pus problema faptului că populația rromă într-o Europa extinsă implică o serie de provocări serioase. Studiul prezentat în acel an la Budapesta sub patronajul Băncii Mondiale a arătat că rata mortalității infantile la romi este dublă față de a celorlalte comunități etnoculturale, speranța de viață în general este cu 15 ani mai mică iar sărăcia este de 10 ori mai mare decât media înregistrată în regiunea de est a Europei.
Din nefericire nimic nu s-a schimbat semnificativ în ultimii 16 ani.

Cum?
• Vom accesa fonduri europene în vederea dezvoltării unor strategii integrate de incluziune socială a cetățenilor de etnie romă: alfabetizare, reconversie profesională, conștientizarea drepturilor și obligațiilor cetățenești;
• Vom oferi locuințe sociale condiționate de menținerea în învățământ a copiilor și de obținerea și menținerea unui loc de munca de către adulți;
• Vom oferi burse consistente pentru elevii de liceu și studenții de etnie roma care au domiciliul în Sectorul 5;
• Vom oferi gratuitate cetățenilor de etnie rromă interesați în programe de pregătire profesională specifice administrației publice locale, condiționate ulterior de angajarea în cadrul Sectorului 5.
• Vom organiza un festival anual al bunei conviețuiri, în cadrul căruia grupuri folclorice reprezentând diverse etnii, precum roma, bulgari, lipoveni, secui sau saşi, vor prezenta elemente ale culturii specifice, precum port tradițional, preparate culinare, dansuri tradiționale. Sumele de bani pentru organizarea acestui festival vor fi obținute din sponsorizări și contracte de publicitate.