Cum a colectat și a cheltuit banul public Primăria Sectorului 5 în 2018

Analiza-buget-sectorul5-2018

Administrația PSD a făcut praf bugetul sectorului 5: cheltuieli mai mari, venituri mai mici. În continuare vă prezentăm execuția bugetară în sectorul 5, așa cum arăta la 31 decembrie 2018 (așa cum sunt obținute de pe site-ul trasparență bugetară).

Cheltuieli fără discernământ

În cazul unei gestiuni bugetare tipice, cheltuieile nu depășesc veniturile, iar excedentul este capitalizat sub formă de economii. Nu este și cazul administrației București Sector 5.

Astfel, că, în anul 2018 edilii sectorului au încasat mai puține venituri la bugetul local, au facut cheltuieli mai mari decât veniturile colectate și au consumat aproape toate economiile realizate în anii precedenți.

Site-ul www.transparenta-bugetara.gov.ro a publicat situația bugetului primăriei sectorului 5 la data de 31.12.2018, precum și modul în care s-au colectat și s-au cheltuit banii în anul precedent. 

Cifrele nu mint

1. Venituri reale mai mici decât s-a estimat

În anul 2018, la data 31 decembrie 2018, cu tot cu rectificările incluse, primăria estima venituri în valoare de 1.842.970.210 lei, din care:

  • Excedent din anii anteriori – 127.298.140 lei
  • Venituri de realizat in 2018 – 1.715.672.070 lei

În 2018 însă, s-au încasat venituri în valoare de 1.358.522.750 lei, adică cu 357.149.320 lei mai puțin decât veniturile care erau estimate că se vor încasa prin planul de buget. 

Primăria Sector 5 a refinanțat un credit din anii anteriori în valoare de 777.126,56 mii lei, această sumă apare atât la venituri, cât și la cheltuieli și majorează astfel artificial realizările. Deci, dacă dorim să analizăm veniturile reale încasate de Primăria Sectror 5 în anul 2018, trebuie să corectăm veniturile cu valoarea creditului refinanțat, adică 1.358.522.750 lei minus 777.126.560  lei, înseamnând venituri efective de numai 581.396.190 lei. În aceste condiții nerealizarea este de 1.134.275,88 mii lei, adică s-au colectat doar 33.88% din cât era estimat că se va încasa.

Din analiza tabelului de mai jos, se poate observă că bugetul a fost foarte nerealist construit, deoarece sunt capitole de venituri la care estimările au fost exagerat de optimiste față de posibilitatea reală de încasare a lor. Un exemplu elocvent este capitolul „Amenzi, penalizări și confiscări”, la care s-a estimat că se vor încasa 1.199.730.530 lei dar au fost reallizati doar 13.740.810 lei, adică s-a încasat 1.15% din ce s-a bugetat. Ne punem întrebarea de ce s-a estimat o suma atât de mare și de ce nu s-au realizat aceste venituri?

La alte categorii de venituri s-au planificat încasări mult mai mici decât cele realizate efectiv la finalul anului. De exemplu

  • la capitolul „Venituri din prestări de servicii” s-au planificat 620.000 lei și s-au realizat 11.106.990 lei (1.791%)
  • la capitolul „Diverse venituri” a fost și el subevaluat: s-au bugetat 61.000 lei și s-au realizat 358.420 lei (588%).

Faptul că există o depășire atât de mare la unele categorii de venituri ne face să ne punem întrebarea dacă realizarea efectivă nu ar fi fost mai mare dacă bugetul era corect estimat, astfel încât eforturile de încasare să fie și ele corect urmărite.

Tabel 1. Comparatie Venituri Buget – Venituri Realizat – Primaria Sectorului 5 în 2018 (cifre exprimate în mii lei, practic la citire li se mai adaugă trei zerouri)Din graficul de mai jos putem observa cât de mari sunt discrepanțele între ce s-a estimat și ce s-a realizat efectiv.

Fig 2. Discrepanța dintre venitul bugetat si cel realizat – Primaria Sector 5 2018 (cifre exprimate în mii lei)

Dacă excludem din venituri valoarea creditului refinanțat obținem următoarea structură a veniturilor:

Fig. 2 Structura veniturilor Primaria Sector 5 – 2018

2. Cheltuieli mai mari decât veniturile

Cheltuielile realizate au fost în valoare de 1.455.321.730 lei față de sumele bugetate (1.322.990.480 lei), adică s-a înregistrat o depășire a bugetului de cheltuieli cu 132.331.250 lei.

Dacă scădem și de la cheltuieli valoarea creditului refinanțat în valoare de 777.126.560 lei, obținem cifra reală a cheltuielilor efectuate de Primăria Sector 5 în anul 2018 de 678.195.170 lei. În realitate deci, s-a cheltuit doar 51% din ce s-a bugetat.

Deoarece cheltuielile reale în 2018 au fost 678.195.170 lei, iar veniturile reale încasate în anul 2018 au fost de 581.396.190 lei, înseamnă s-a cheltuit din excedentul anilor anteriori suma de 96.798.980 lei.

Fig 3. Comparatie intre cheltuielile estimate si cele realizate – Primaria Sector 5 2018 (cifre exprimate în mii lei, practic la citire se mai adaugă încă trei zerouri)

Buget întocmit nerealist

Examinând structura cheltuielilor observăm din nou faptul că bugetul de cheltuieli a fost nerealist întocmit: 

  • la capitolul „Asigurări și asistență socială” și „Transporturi” nu s-au prevăzut niciun fel de cheltuieli
  • în cazul altor capitole, cheltuielile realizate efectiv au fost mai mari decât bugetul alocat
  • la capitolul „Învățământ” s-au bugetat cheltuieli de 6.496.300 lei și s-au cheltuit efectiv 82.265.150 lei (de 12,8 ori mai mult).

 

Fig 4. Comparatie intre cheltuielile estimate si cele realizate – Primaria Sector 5 2018 (cifre exprimate în mii lei)

Dacă scădem de la capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” valoarea creditului refinanțat (suma de 777.126.560 lei), obtinem următoarea structură a cheltuielilor:

Fig 5. Grafic care exprima ponderea cheltuielilor realizate de Primaria Sector 5 in 2018.

Observăm că 27,31% (adica 185.169.550 lei) din totalul cheltuielilor au fost realizate la capitolul „Cultură, recreere, religie”. Din aceștia, banii au luat următorul traseu:  

  • jumătate din sumă, 99.285.090 lei, a fost utilizată pentru „participarea la capitalul social al societatilor comerciale”, 
  • aproximativ 15% la sută, 27.772.590 lei, au fost folosiți la „intretinerea spațiilor verzi
  • restul de 7.557.500 lei a fost folosită pentru „susținerea cultelor”.

Pentru „Invățământ” s-au cheltuit 12,96% din totalul cheltuielilor. Foarte puțini bani au ajuns la Sănătate, circa 0.88%.

Deși la capitolul „Asigurări și asistență socială” deși nu au fost prevăzute cheltuieli, s-au cheltuit 149.424.910 lei (adica 22,04% din totalul cheltuieli sectorului pe anul 2018). Din aceasta sumă, 4.384.550 lei au fost folosiți pentru „tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale”. 

La capitolul „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din totalul de 89.696.310 lei cheltuiți, suma de 86.999.570 lei (adică 97%) a fost folosită pentru „participarea la capitalul social al societăților comerciale”, adică în alte scopuri decât cele sociale.

27% din bugetul sectorului 5 se duce pe Apa Sâmbetei

Observăm că 27% din cheltuielile realizate de Primăria Sector 5 în anul 2018 (adică 186.284.630 lei) au fost folosite pentru majorarea capitalului social al celor două găuri negre ale Sectorului 5, adică S.C. Economat Sector 5 SRL și S.C. Amenajare Edilitară și Salubritate S.A. care de la înființare merg doar în pierdere. Ne întrebăm de ce Primăria Sector 5 scoate o sumă atât de mare din bugetul local și o transferă către două societăți comerciale unde sunt cheltuiți fără discernământ și fără cea mai mică obligație de transparență.

Ne întrebăm desigur unde se duc banii Sectorului 5? De ce nu vedem nici blocuri anvelopate, nici școli renovate, nici parcuri amenajate? Și mai ales, de ce Sectorul 5 rămâne cel mai sărac, nedezvoltat și mai mizer sector al Bucureștiului?

Acest material a fost produs prin implicarea echipei de „Analiză financiară” a filialei USR Sector 5.

Susții proiectele noastre? Donează aici bit.ly/2WnJbke sau hai alături de noi: usr.ro/inscriere.