Soluții europene pentru educație – Alianța 2020 USR PLUS

BUNĂSTAREA SOCIETĂȚII: EDUCAȚIA

Vrem să le asigurăm românilor acces la servicii de educație la standarde europene și să creăm condițiile pentru ca românii să aibă șansa la o viață mai bună acasă, în România.

Uniunea Europeană are nevoie de o recentrare a priorităților strategice spre educație. Vrem ca Parlamentul European să promoveze politici europene de aliniere și creștere a standardelor europene comune în materie de educație, să suplimenteze bugetul european destinat proiectelor în educație și să susțină suplimentarea bugetelor naționale dedicate acestui domeniu.


1. FONDURI PENTRU SECURIZAREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE

Alocarea de fonduri europene la nivelul întregii comunități concentrate către creșterea și securizarea accesului la
educație pentru copiii din familiile nevoiașe: decontarea costurilor de transport pe toată perioada școlarizării, reabilitarea
unităților de cazare pentru elevii din școlile tehnice și de meserii care locuiesc la distanță.


2. FONDURI PENTRU INFRASTRUCTURĂ

Creșterea calității învățământului vocațional, tehnic și agricol prin alocarea de fonduri europene suplimentare către programe de dezvoltare a infrastructurii necesare acestui tip de școlarizare (ateliere, sere, laboratoare).


3. ”NIMENI NU RĂMÂNE ÎN URMĂ”

Vrem să creăm la nivelul Uniunii Europene un fond special „Nimeni nu rămâne în urmă” pentru regiunile cu educație deficitară. În România, la țară, dintre oamenii cu vârsta între 25 și 64 de ani, 38% au absolvit doar gimnaziul, 22% au făcut și o școală profesională și mai puțin de 17,5% au terminat liceul. Doar 0,4% din populația din mediul rural urmează cursuri de formare profesională după terminarea școlii.


4. ERASMUS PENTRU LICEENI

ERASMUS pentru liceeni: burse de mobilitate pentru organizarea și realizarea de programe de schimburi pentru liceeni.


5. CULTURĂ ȘI ISTORIE EUROPEANĂ

Asigurarea introducerii, în toate statele membre, în învățământul primar și gimnazial, de conținut educațional axat pe cultura și istoria europeană, cu accent pe unitatea și integrarea europeană a tuturor statelor membre.


6. GARANȚIA PENTRU COMPETENȚE

Susținerea adoptării la nivel european a Garanției pentru competențe – cadrul legislativ care să asigure accesul la competențe cheie aliniate cu nevoile pieței muncii pentru persoanele cu dificultate de acces la formare.


7. CADRU PAN-EUROPEAN DE EVALUARE

Crearea cadrului pan-european de evaluare periodică cu metode și conținuturi de evaluare aliniate la testele PISA (Program For International Student Assessment) – inclusiv prin trecerea de la testele cu hârtie și creion la evaluarea computerizată.


8. EDUCAȚIE FINANCIARĂ ȘI ANTREPRENORIALĂ

Măsuri și proiecte de educație a elevilor asupra importanței economisirii și administrării averii personale, precum și integrarea
temelor de educație antreprenorială în programa școlară care să le permită tinerilor să își construiască o carieră de antreprenori.


Vezi aici toată oferta electorală a Alianței 2020 USR Plus.

 

 

 

 

 


 

 

Tu ce ți-ai dori de la Uniunea Europeană?