Împreună facem un sector mai verde

Bucureștiul se află într-o criză a spațiilor verzi: doar 12 mp de spațiu verde per capita avem în sectorul 5, comparativ cu minimul de 26 mp recomandat de UE. Există în sector o mulțime de alveole din care au dispărut copacii s, de pe marginea drumului sau în grădini de bloc. Până joi 1 noiembrie 2018, membrii USR sector 5 vor face o inventariere a lor și vom solicita instituțiilor abilitate să planteze arbori acolo unde aceștia lipsesc.

Și tu poți face sesizare la primăria de sector, la adresa primarie@sector5.ro, dacă întâmpini astfel de situații în cartierul tău. Ai grijă să fii cât mai precis când localizezi zona ce necesită plantare de arbori. Modelul de sesizare este mai jos (înlocuieșt cuvintele scrise îngroșat):

Către:
Primaria Sectorului 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 040554, București
In atentia Domnului Daniel Florea
Primar al Sectorului 5 Bucureşti
Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A
În atenția domnului Director Marian Lupașcu
Bucureşti,
DATA

STIMATI DOMNI,

Subsemnatul, XX, cetățean al sectorului 5, cu domiciliul ales pentru corespondență în Bucuresti, XX, e-mail: XX, telefon XX, vă sesizez prin prezenta adresă faptul că pe strada XX, la numărul XX există un număr de XX alveolă/alveole destinată/destinate plantării copacilor, goală/goale, fără copac/copaci.

Având în vedere suprafața mică a spațiilor verzi de pe raza municipiului București (sub recomandarea Uniunii Europene de 26mp/cap de locuitor, în sectorul 5 fiind vorba despre 12,8 mp/cap de locuitor) și problemele legate de calitatea aerului existente la nivelul orașului, vă rog să aveți în vedere acest amplasament pentru  plantarea a XX copaci în campania de plantări de toamnă 2018 sau primăvară 2019.

Atașez în sprijinul celor scrise mai sus fotografii, în care se pot observa problemele semnalate:
Inserezi poza/pozele dacă pe aceeași stradă ai găsit mai multe alveole oarbe

Considerente:
Conform Ordonanței de Urgență nr 195/2005 privind protecția mediului
Art. 70
Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:
f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Art. 90
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi:
a) aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici care prestează servicii publice de gospodărie comunală;
c) adoptă programe şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
e) promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu importanţa protecţiei mediului;
f) asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a parcurilor publice;
g) conservă şi protejează spaţiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure suprafaţa optimă stabilită de reglementările în vigoare, în localităţile în care nu există posibilitatea asigurării acesteia, conservarea spaţiilor verzi existente este prioritară;

Conform OUG 27/2002, actualizată 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:
Art 8 Alin (1) : Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Pentru orice comunicări referitoare la prezenta cerere, vă rog respectuos să luați în considerare datele subsemnatului astfel cum au fost indicate în petit.

Cu deosebită consideratie,
XX