Economat Sector 5 SRL sau Gaura Neagră SRL a bugetului local

Știți cum arată o gaură neagră? Nu, nu e vorba despre aceea din manualele de astronomie, ci despre firma Economat Sector 5 SRL.

Înființată în 2001 pe vremea primarului PSD Marian Vanghelie, Economat Sector 5 SRL înregistrează an de an pierderi colosale. În calitate de asociat, Consiliul Local Sector 5 suportă cotă parte din aceste pierderi anuale, reprezentând un total de 91 mil de lei noi, mai exact 91.230.526 lei (echivalentul a 2 milioane de euro) din 2003 până în 2016.

În fapt, Consiliul Local Sector 5 îndeplinește în mod neconstituțional și ilegat calitatea de asociat al firmei Economat Sector 5 SRL, conform Deciziei CCR nr.  574/16.10.2014, a art.  31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi a art. 1 alin. (1),  art. 56 lit. b, art. 58,  art. 229 alin. (1), precum şi a art. 237 alin. (1) lit. a din  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată.

Conform Deciziei nr. 574/16.10.2014 a Curţii Constituţionale a României la punctul 14: „Analizând aceste susţineri, Curtea reţine că, potrivit art. 121 alin.(2) din Constituţie, dispoziţii dezvoltate, la nivel infraconstituţional, de art.23 alin.(1) şi art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii. În acest sens, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe şi municipii. Pe de altă parte, conform art.21 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte. Rezultă aşadar că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică şi prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi şi obligaţii pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile şi asumându-şi obligațiile existente în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale.”

Așadar, Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureşti nu dispune de personalitate juridică proprie, nu are patrimoniu propriu şi deci nu poate fi nici proprietarul părţilor sociale ale pârâtei, aşadar nu poate fi asociatul unic al acesteia.

Am intentat în judecată societatea Economat Sector 5 SRL cu scopul de a dispune nulitatea societății și, astfel, banii cetățenilor să fie folosiți în interesul lor, nu în interesul unor firmei falimentare, care toacă bugetul.

Ne opunem abuzurilor și nu putem fi de acord ca la sectorul 5, Consiliul Local să fie asociat al unei societăți comerciale care stoarce banul public într-un mod atât de nerușinat.

Pentru cine dorește să știe, pierderile anuale sunt cele de mai jos.

Primul termen de înfățișare în dosarul privind dizolvarea Economatului este, potrivit portalului instanțelor de judecată, marți, 17 aprilie a.c.

Dosarul Economat reprezintă și un caz pilot în condițiile în care, în ciuda realității constituționale, numeroase administrații locale au recurs la această modalitate de a constitui societăți comerciale căpușă cu consiliile locale drept asociați sau acționari. Aceste firme devin apoi găuri negre financiare și punți de alimentare a corupției, ele scăpând controlului unor organisme cum este Curtea de Conturi.

O mare promotoare a creării de societăți comerciale cu consiliul local drept asociat ori acționar este primarul general Gabriela Vrânceanu Firea, care recent chiar a amenințat consilierii generali ai opoziției cu represalii financiare dacă își vor menține opoziția față de transferul patrimoniului primăriei către o astfel de companie (prin natura ei juridică, privată): http://m.ziare.com/gabriela-vranceanu-firea/firea-incepe-razboiul-cu-gropile-din-bucuresti-si-ameninta-opozitia-vor-cadea-capete-le-imput-diferenta-1509318

Procedurile judiciare pot fi greoaie și îndelungate, dar o pronunțare favorabilă a instanței de judecată ar putea constitui un precedent la nivelul sectorului 5, al Municipiului București, dar și al întregii țări, putând opri o practică păguboasă, care se perpetuează de ani și ani de zile.